Thứ Năm, Ngày 20/6/2024 -

Ngày đăng:

15/03/2024 

Ngày 15 tháng 3 năm 2024, Hạt Kiểm lâm thành phố Kon Tum nhận được đơn đề nghị tự nguyện giao nộp động vật rừng cho Nhà nước của bà Bùi Thị Thu Thủy sinh sống tại thôn 6, xã Đắk Cấm, thành phố Kon Tum. Bà Bùi Thị Thu Thủy tự nguyện giao nộp 03 cá thể Khỉ đuôi lợn - Loại khỉ này có tên khoa học Macaca Leonica, là loài động vật thuộc nhóm IIB được quy định trong Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

                            

          Ngay sau khi tiếp nhận đơn tự nguyện giao nộp của bà Bùi Thị Thu Thủy thì Hạt Kiểm lâm Thành phố Kon Tum đã cử công chức vào kiểm tra và tổ chức tiếp nhận động vật rừng do người dân tự nguyện giao nộp động vật theo quy định.

Hình ảnh tiếp nhận tại gia đình Bà Bùi Thị Thu Thủy- Thôn 6,

xã Đắk Cấm, thành phố Kon Tum

Sau khi tiếp nhận 03 cá thể Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina)  Hạt Kiểm lâm thành phố Kon Tum đã tiến hành bàn giao cho Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái - Vườn Quốc Gia Chư Mom Ray tỉnh Kon Tum để tổ chức cứu hộ, chăm sóc và bảo vệ và thả 03 cá thể Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) về lại môi trường tự nhiên theo quy định./.

    

                     

Khỉ đuôi lợn được chăm sóc tại cứu hộ, bảo vệ tại Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái - Vườn Quốc Gia Chư Mom Ray

Hải Ninh