Thứ Năm, Ngày 20/6/2024 -

Loại văn bản:
Lĩnh vực văn bản:
STT Tên văn bản Nội Dung Văn Bản Ngày ban hành Thao Tác
1 325/BC-PCTN   Công tác Phòng, chống tham nhũng tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2022 09/08/2022  
2 28/CCKL-TTPC   Về việc sử dụng biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự và chế độ báo cáo hoạt động điều tra 18/07/2021  
3 11/KH-CCKL-TTPC   Phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 18/07/2021  
4 81/TB-HKL   Hạt Kiểm lâm Đăk Hà Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước 18/07/2021  
5 18/2018/QĐ-UBND   Quyết định bãi bỏ Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 18/07/2021  
6 07/TB-HKL   Hạt Kiểm lâm TP. Kon Tum thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước 18/07/2021  
7 10/TB-HKL   Tu Mơ Rông: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là lâm sản VPHC bị tịch thu sung quỹ nhà nước 18/07/2021  
8 23/TB-HKL   Hạt Kiểm lâm huyện Ia HDrai thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước 18/07/2021  
9 12/CCKL-TTPC   V/v thu hồi búa kiểm lâm 18/07/2021  
10 35/2019/NĐ-CP   Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp 18/07/2021  
11 103/KH-CCKL   Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 18/07/2021  
12 133/2020/NĐ-CP   Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự 18/07/2021  
Tổng: 12 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 1 Trang.