Thứ Năm, Ngày 20/6/2024 -

Ngày đăng:

17/04/2024 

Ngày 08 tháng 4 năm 2024, Hạt Kiểm lâm Đăk Tô tiếp nhận 01 cá thể động vật  rừng hoang dã nguy cấp, quý, hiếm do người dân tự nguyện giao nộp. Cá thể động vật rừng hoang dã được tiếp nhận gồm 01 cá thể Rùa đầu to (Platysternon megacephalum) cân nặng 0,53 kg.

Đây là động vật rừng thuộc nhóm IB: Các loài động vật rừng đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại và các loài thuộc Phụ lục I CITES phân bố tự nhiên ở Việt Nam được quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2019/NĐ-CP.

Đại diện Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Tô tiếp nhận cá thể Rùa đầu to do người dân tự nguyện giao nộp

Cá thể động vật rừng hoang dã nguy cấp, quý, hiếm này do một người dân trên địa bàn xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum tự nguyện giao nộp cho Nhà nước. Cá thể Rùa đầu to nói trên khi tiếp nhận trong tình trạng còn sống, sức khỏe bình thường.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Tô đã phối hợp với UBND xã Tân Cảnh tiến hành xác minh nguồn gốc của cá thể Rùa đầu to nói trên. Qua xác minh, cá thể Rùa đầu to bị lạc, mất nơi sinh sống tự nhiên, không có dấu hiệu vi phạm với mục đích buôn bán, nuôi nhốt, trao đổi… hay các mục đích khác.

Hạt Kiểm lâm Đăk Tô đã tiến hành các thủ tục để bàn giao cá thể Rùa đầu to cho Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái - Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (địa chỉ: thôn 3, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) tiếp nhận, cứu hộ trong thời gian chờ cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử lý. Điều này cho thấy việc nêu cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ, bảo tồn động vật hoang dã đã ngày càng được lan tỏa, nhân rộng ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Thùy Dung