Thứ Năm, Ngày 20/6/2024 -

Loại văn bản:
Lĩnh vực văn bản:
STT Tên văn bản Nội Dung Văn Bản Ngày ban hành Thao Tác
1 8907/BNN-KL   Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng 06/12/2023  
2 330/UBND-NNTN   Về việc tăng cường triển khai các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh 10/02/2023  
3 01/TB-CCKL   Kết luận của đồng chí Võ Sỹ Chung -Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và Phát triển rừng, triển khai nhiệm vụ năm 2023 05/01/2023  
4 Số: 07/CT-UBND   Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 30/12/2022  
5 01/QCPH-CCKL   Quy chế phối hợp trong quán lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh 03 tỉnh Kon Tum - Quảng Nam - Quảng Ngãi 28/10/2022  
6 4058/TB-VP   TB kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp tại cuộc họp Chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 24/10/2022  
7 25/2022/QĐ-UBND   V/v ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 12/07/2022  
8 22/KH-CCKL   Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm theo Thông báo số 419/TB-TU ngày 27-01-2022 của Tỉnh ủy 25/02/2022  
9 308/CCKL-QLBVR&BTTN   V/v triển khai thực hiện Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ 13/10/2021  
10 19/TB-CCKL   Kết luận cuộc họp giao ban Quý I năm 2018 của Chi cục Kiểm lâm 18/07/2021  
11 80/BC-CCKL   Báo cáo công tác QLBVR Quý I năm 2018 và và nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Quý II năm 2018 18/07/2021  
12 73/KH-BCĐ   Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách trong bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng vận chuyển lâm sản trái phép và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 18/07/2021  
13 25/TB-CCKL   Thông báo kết luận cuộc họp giao ban tháng 4 năm 2018 của Chi cục Kiểm lâm 18/07/2021  
14 32/TB-CCKL   Kết luận cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2018 của Chi cục Kiểm lâm 18/07/2021  
15 07/TB-BPGV   Lịch kiểm tra tháng 6/2018 trên địa bàn huyện Đăk Hà và TP Kon Tum 18/07/2021  
Tổng: 40 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 3 Trang.