Thứ Năm, Ngày 20/6/2024 -

STT Tên thủ tục
1 Mã số Cơ sở nuôi Động vật hoang dã của ông Nguyễn Ngọc Hướng
2 Mã số Cơ sở nuôi Động vật hoang dã của bà Nguyễn Thị Thanh Ngân
3 Mã số Cơ sở nuôi Động vật hoang dã của bà Đỗ Thị Tuyết Mai
4 Mã số Cơ sở nuôi Động vật hoang dã của ông Nguyễn Xuân Toàn
5 Cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc của lô giống cây trồng lâm nghiệp
6 Cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc của lô cây con
7 Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý.
8 Xác nhận lâm sản lưu thông
9 Đóng dấu búa Kiểm lâm
10 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của CITES
11 Cấp Giấy phép vận chuyển gấu
12 Cấp Chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục II, III của CITES
13 Xử lý đối với gấu do chủ nuôi tự nguyện giao cho Nhà nước
14 Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại
15 Cấp Giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm của chúng
Tổng: 19 thủ tục. Trang 1 Trong tổng số 2 Trang.