Thứ Năm, Ngày 20/6/2024 -

Ngày đăng:

10/07/2023 

Vừa qua, đồng chí Nguyễn Thị Liên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đăk Hà đã chủ trì buổi làm việc với Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Hà để đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Thị Thương -UVBTV Huyện ủy; phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí UVBTV Huyện ủy và Lãnh đạo cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy.

Chi bộ Hạt Kiểm lâm Lãnh đạo Hạt tham mưu cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Chính quyền địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên phạm vi địa bàn huyện, thực hiện công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, Lãnh đạo tổ chức đoàn thể và xây dựng tổ chức Đảng.

 

 

Quang cảnh buổi làm việc 

 

Đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2023. Trên cơ sở chương trình, kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện, Chi cục Kiểm lâm, Chi bộ đã xây dựng chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong đó tập trung chỉ đạo xây dựng các kế hoạch thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị như công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra, truy quét quản lý bảo vệ rừng, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển rừng, quản lý lâm sản, phòng cháy chữa cháy rừng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. Thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ định kỳ hàng tháng, Chi bộ ra Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thực hiện nhiệm vụ và đánh giá kết quả thực hiện trong tháng tiếp theo. Qua đó đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn, huy động lực lượng tham gia chữa cháy kịp thời các vụ cháy không gây thiệt hại đến diện tích rừng tự nhiên. Bảo vệ diện tích rừng hiện có, duy trì độ che phủ rừng. So với cùng kỳ năm 2022 Số vụ vi phạm phát hiện trên địa bàn huyện không tăng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ đơn vị gặp một số khó khăn, vướng mắc như lực lượng của đơn vị còn mỏng, hiện nay đơn vị không có phương tiện xe công vụ nên khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, truy quét, ngăn chặn đặc biệt là vào ban đêm.

 

Đồng chí Bí thư Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện báo cáo tại buổi làm việc 

 

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Liên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận

 

Tại buổi làm việc sau khi đại diện Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện có ý kiến nghị, đề xuất và các đồng chí tham gia đoàn công tác giải đáp làm rõ một số nội dung. Đồng chí Nguyễn Thị Liên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên Hạt Kiểm lâm huyện trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển lâm sản thời gian qua. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện tiếp tục tham mưu Ban chỉ đạo, UBND huyện triển khai kịp thời, đồng bộ có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, kết luận về thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng. Tiếp tục rà soát, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của đơn vị đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế công tác QLBVR trên địa bàn. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, truy quét công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn toàn huyện. Kiểm lâm địa bàn tăng cường tham mưu chính quyền địa phương triển khai công tác kiểm tra, hướng dẫn chăm sóc diện tích rừng trồng năm 2021, 2022, triển khai thực hiện việc trồng rừng năm 2023. Thường xuyên bám sát địa bàn, nắm bắt thông tin liên quan công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, cập nhật việc giao đất, giao rừng, diễn biến tài nguyên rừng trên địa bàn quản lý, kịp thời báo cáo Lãnh đạo đơn vị chỉ đạo, xử lý theo quy định, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền. 

 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng chỉ đạo Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện tập trung lực lượng, xử lý dứt điểm các vụ vi phạm mới phát sinh trên địa bàn huyện, điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Lâm nghiệp theo đúng quy định. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Chi bộ tiếp tục tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức tham gia học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”. Đảng viên gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ./.

Trần Hằng