Thứ Năm, Ngày 20/6/2024 -

Ngày đăng:

06/03/2024 

Sáng ngày 06/3/2024, được sự thống nhất của Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm, Chi bộ Văn phòng Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Nguyễn Thị Hương Lan. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp Đảng viên mới theo Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Được sự quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cùng sự giúp đỡ, rèn luyện của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Văn phòng Chi cục Kiểm lâm và sự nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bản thân - đồng chí Nguyễn Thị Hương Lan đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành đảng viên của Chi bộ Văn phòng Chi cục Kiểm lâm.

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Bí thư Chi bộ
trao Quyết định kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Thị Hương Lan

Tham dự buổi lễ có các đồng chí đại diện Đảng ủy, Lãnh đạo Chi cục, đại diện Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm, Chi đoàn Chi cục Kiểm lâm và cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Bí thư Chi bộ đã trao quyết định kết nạp và giao nhiệm vụ cho đồng chí đảng viên mới, đồng thời phân công đồng chí đảng viên tiếp tục giúp đỡ, hướng dẫn đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.

Dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc quang vinh và tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đồng chí Hương Lan đã đọc lời tuyên thệ, nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Xin hứa sẽ nỗ lực không ngừng để quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; hứa tiếp tục phấn đấu, rèn luyện nhiều hơn nữa về phẩm chất, bản lĩnh chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Bí thư Chi bộ đã chúc mừng đồng chí đảng viên mới và giao nhiệm vụ trong thời gian tới, khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí sẽ có nhiều nỗ lực hơn nữa trong công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phát huy sở trường đóng góp ngày càng nhiều vào sự phát triển của Chi bộ nói riêng và của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum nói chung. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Chi bộ cũng mong muốn đồng chí đảng viên mới sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hải Ninh