Thứ Năm, Ngày 20/6/2024 -

Ngày đăng:

18/11/2022 

Việc hiện đại hóa hành chính là một trong những nội dung cải cách hành chính được Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm chú trọng triển khai. Qua thời gian thực hiện, công tác này đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, tạo môi trường làm việc ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại ở Văn phòng Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc

Hiện tại, công chức Kiểm lâm tích cực ứng dụng các phần mềm chuyên ngành như: Giám sát đánh giá chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững (thống kê: hiện trạng rừng; bảo vệ rừng; phát triển rừng; khai thác gỗ và lâm sản; dịch vụ môi trường rừng) quản lý động vật hoang dã; theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; dự báo cấp cháy rừng. Việc ứng dụng các phần mềm, hệ thống công nghệ thông tin giúp công việc chuyên môn được thực hiện một cách nhanh chóng, thuận tiện, chính xác hơn.

Ngoài ứng dụng các phần mềm chuyên ngành trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, công chức Kiểm lâm tích cực ứng dụng các phần mềm, hệ thống CNTT phục vụ nghiệp vụ chuyên môn khác như: hệ thống, phần mềm phục vụ công tác văn thư (phần mềm ký số, quản lý văn bản), phần mềm kế toán, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chức, viên chức... Nhờ sử dụng các phần mềm, thiết bị CNTT mà năng suất, chất lượng công việc được nâng lên nhiều lần và loại bỏ được nhiều bước, giấy tờ rườm rà so với cách làm thủ công trước đây.

Những năm qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tăng cường đầu tư hạ tầng CNTT theo hướng đồng bộ, hiện đại. Tính đến tháng 10/2022, toàn lực lượng có 228 công chức và người lao động, trong đó 100% công chức Văn phòng Chi cục Kiểm lâm, công chức văn phòng các đơn vị trực thuộc được trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị  phục vụ công việc. 

Hằng năm, Chi cục luôn quan tâm, khuyến khích công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ CNTT nhằm tạo ra một đội ngũ nhân lực hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Qua đây có thể thấy việc đẩy mạnh hiện đại hóa từ hạ tầng đến đào tạo nguồn nhân lực có khả năng sử dụng CNTT tốt đã góp phần tạo môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp của Chi cục Kiểm lâm tỉnh và ngày càng góp phần tích cực, nâng cao  hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

Uyên Anh