Thứ Năm, Ngày 20/6/2024 -

Ngày đăng:

26/09/2022 

Từ năm 2021 đến nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum thực hiện Ứng dụng phần mềm quản lý cơ sở nuôi động vật hoang dã, đây là một trong những giải pháp nhằm quản lý, bảo vệ, bảo tồn, phát triển động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở gây nuôi thực hiện tốt quy định pháp luật.

 

 

Phần mềm Globit do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam xây dựng với mục đích để quản lý toàn diện hoạt động gây nuôi động vật hoang dã tại Việt Nam. Globit thiết lập cơ sở dữ liệu để quản lý, theo dõi các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã từ trung ương đến địa phương nhằm bảo tồn các loài động vật hoang dã.

 

Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, ngăn chặn tình trạng mua bán, tiêu thụ động vật rừng trái pháp luật trên địa bàn tỉnh; phòng chống dịch bệnh; tạo điều kiện phát triển nghề chăn nuôi động vật hoang dã phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế tại các địa phương qua đó giúp giảm áp lực săn bắt động vật hoang dã trong tự nhiên.

 

Với bản đồ số hóa phân bố các cơ sở nuôi động vật hoang dã tại các địa phương, Globit cho phép cán bộ quản lý có thể nhận dạng loài và biết được chính xác tọa độ, vị trí, số lượng động vật hoang dã đang nuôi tại một thời điểm nhất định ... Điều này giúp công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã tại địa phương hiệu quả hơn qua đó giúp bảo tồn những nguồn gen quý hiếm, giúp tạo cân bằng sinh thái trong tự nhiên.

 

 

Tại Chi cục Kiểm lâm Kon Tum tất cả các thông tin về vị trí cơ sở nuôi, số lượng, loài nuôi, tình hình diễn biến đàn… đã được cập nhật đầy đủ trên hệ thống. Việc chuyển đổi từ quản lý dữ liệu giấy sang quản lý điện tử giúp công tác quản lý hoạt động gây nuôi động vật hoang dã của Chi cục Kiểm lâm rất hiệu quả và thuận lợi, cán bộ công chức chuyên quản có thể cập nhật, tổng hợp và  báo cáo số liệu một cách chính xác và kịp thời tại bất cứ thời điểm nào./.

Uyên Anh