Thứ Năm, Ngày 20/6/2024 -

Ngày đăng:

27/06/2022 

LỊCH TUẦN (27/06/2022-03/07/2022)

Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
***            
Thứ 2, 27/06/2022
Sáng 08:00 - 11:00 Phối hợp với CCTT&BVTV  kiểm tra hồ sơ truy xuất nguồn gốc giống cây lâm nghiệp tại cơ sở sản xuất và kinh doanh Nhân Phát   Phòng SD và PTR xã Hòa Bình, tp Kon Tum Số: 277 /CCTT&BVTV-TTPC
Chiều 13:30 - 15:00 Họp Giao ban tuần Sở NN   Các đ/c Lãnh đạo CCKL và các đ/c Trưởng phòng chuyên môn HT Sở NN &PTNT số 72/TB-SNN ; Phòng QLBVR chủ trì, phối hợp các phòng CM chuẩn bị nội dung
Thứ 3, 28/06/2022
Sáng 08:00 - 17:00 Làm việc với UBND các huyện, thành phố về số liệu hiện trạng rừng và đất LN   LĐCCKL : Võ Sỹ Chung Huyện Kon Plong ; huyện Kon Rẫy Số 62/KH-CCKL ; xe CCKl, Phòng QLBVR và BTTN , phòng SD và PTR  tham gia Đoàn
08:00 - 11:00 Tham dự Hội thảo đề tài Khoa học & CN  cấp tỉnh   LĐ CCKL : Võ Sỹ Chung HT Sở Khoa học và Công nghệ số 45/GM-SKHCN; số 1720/SNN-VP ; phòng SD và PTR chuẩn bị nội dung
Chiều            
Thứ 4, 29/06/2022
 
         
Sáng 07:30 - 17:00 Tham gia xét xử vụ án   LĐCCKL : Nguyễn Văn Tiến HT Tòa án tỉnh số 96/TA-VP
08:00 - 10:00 Khảo sát hiện trường vùng nhân giống và trồng Sâm Ngọc linh Đoàn Công tác Tổng cục LN   LĐ CCKL : Nguyễn Văn Nam Huyện Tu Mơ Rông; huyện Đăk Tô Số 931/TCLN-ĐDPH ; số 1728/SNN-VP; Phòng SD và PTR chuẩn bị ND và cùng tham gia Đoàn; Xe CCKL
08:00 - 11:00 Giao  ban(trực tuyến)công  tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2022,   LĐ CCKL : Võ Sỹ Chung HT Ban thường vụ Tỉnh ủy số 2916-CV/VPTU : Phòng TT,PC chuẩn bị ND.
09:00 - 17:00 Làm việc với UBND các huyện, thành phố về hiện trạng rừng và đất LN   LĐ CCKL : Nguyễn  Văn Nam Huyện IaH'Drai Số 62/KH-CCKL ; xe CCKl, Phòng QLBVR và BTTN , phòng SD và PTR  tham gia Đoàn
Chiều            
Thứ 5, 30/06/2022
 
         
Sáng 08:00 - 17:00 Làm việc với UBND các huyện, thành phố về  số liệu hiện trạng rừng và đất LN   LĐ CCKL : Nguyễn Văn Nam Huyện Sa Thầy ; thành phố Kon Tum Số 62/KH-CCKL ; xe CCKl, Phòng QLBVR và BTTN , phòng SD và PTR  tham gia Đoàn
08:00 - 10:00 Khảo sát hiện trường vùng nhân giống và trồng Sâm Ngọc linh Đoàn Công tác Tổng cục LN   LĐ CCKL : Võ Sỹ Chung Huyện Tu Mơ Rông; huyện Đăk Tô Số 931/TCLN-ĐDPH ; số 1728/SNN-VP; Phòng SD và PTR chuẩn bị ND và cùng tham gia Đoàn; Xe CCKL
Chiều            
Thứ 6, 01/07/2022
 
         
Sáng            
Chiều            
Thứ 7, 02/07/2022
 
         
Sáng            
Chiều            
Chủ nhật, 03/07/2022
 
         
Sáng            
Chiều            

Tải file tại đây

Chi cục Kiểm lâm Kon Tum