Thứ Năm, Ngày 20/6/2024 -

Ngày đăng:

27/12/2017 

  1. Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ hiện nay

Trình độ CM

LLCT

1  Võ Sỹ Chung  1970 Bí thư, Chi cục trưởng Thạc sĩ Lâm học Cao cấp
2 Nguyễn Văn Nam 1966

Phó Bí thư, Phó Chi cục trưởng 

Đại học LN Cao cấp 
  1. Công đoàn cơ sở văn phòng Chi cục Kiểm lâm 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Giới tính

Năm sinh

Trình độ CM

Đảng viên

Dân tộc

1 Lại Đức Hiếu  Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Nam 1965 ĐH Lâm nghiệp   Kinh
2 Nguyễn Thị Phương Trang  Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó trưởng phòng  Nữ 1982 ĐH Sinh học x Kinh
  1. Chi đoàn Chi cục Kiểm lâm 

       TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

Đoàn

Đảng

Văn hoá

 Chuyên  môn 

Chính trị

1

Vũ Đình Hậu

1986

Bí thư

x

12/12

ĐH LN

 

2 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1992 P.Bí thư x 12/12 ĐH Tài chính- ngân hàng