Thứ Năm, Ngày 20/6/2024 -

Ngày đăng:

08/04/2024 

Chiều 2/4, tại thành phố Kon Tum, UBND tỉnh Kon Tum phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản tại vùng giáp ranh và triển khai phương hướng, giải pháp trong thời gian tới.

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum và đồng chí Dương Mah Tiệp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì

Theo báo cáo hai tỉnh Kon Tum - Gia Lai có ranh giới liền kề gồm 05 huyện, thành phố của tỉnh Kon Tum (gồm các huyện: Kon Plông, Kon Rẫy, thành phố Kon Tum, Sa Thầy và Ia H'Drai) và 04 huyện của tỉnh Gia Lai (gồm các huyện: Kbang, Đak Đoa, Chư Păh và Ia Grai), với chiều dài khoảng 183,5 km

Công tác quản lý, bảo vệ rừng và lâm sản vùng giáp ranh được 2 tỉnh Kon Tum và Gia Lai xác định còn nhiều khó khăn, vùng giáp ranh kéo dài, địa hình chia cắt, một số khu vực không có đường giao thông thường bị các đối tượng lén lút vào phá rừng, săn bắt động vật trái pháp luật…

Từ năm 2018-2023, các đơn vị, địa phương của 2 tỉnh thường xuyên thông tin cho nhau về tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp tại vùng giáp ranh và tạo điều kiện thuận lợi trong việc phối hợp điều tra, xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm; triển khai 805 cuộc tuyên truyền với 33.426 lượt người tham gia; tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng với 288 hộ dân; cấp phát 4.500 tờ rơi tuyên truyền; tuần tra, truy quét 1.361 đợt; phát hiện, lập biên bản vi phạm 275 vụ (đã xử lý 269 vụ); thiệt hại 15,804ha rừng; tịch thu 815,012m3 gỗ quy tròn các loại, hơn 5,690 Ster củi, 81,5kg lâm sản ngoài gỗ, 20kg sản phẩm động vật hoang dã, 1 ô tô, 4 xe máy cày, 27 xe máy, 8 cưa xăng, 7 công cụ khác; thu, nộp vào ngân sách nhà nước hơn 2,5 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, các đơn vị, địa phương của 2 tỉnh tham gia thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản tại vùng giáp ranh trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Mah Tiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị, địa phương tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum, việc triển khai Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản tại vùng giáp ranh 2 tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đồng chí đề nghị, các đơn vị, địa phương tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum tiếp tục phối hợp, thảo luận để hoàn chỉnh Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản tại vùng giáp ranh giữa các sở, ngành, địa phương, đơn vị chủ rừng có liên quan của 2 tỉnh; đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản tại vùng giáp ranh 2 tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đánh giá, qua thời gian thực hiện Quy chế phối hợp đã ký kết giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Gia Lai, công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản tại vùng giáp ranh 2 tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác phối hợp quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản tại vùng giáp ranh, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp đề nghị, UBND các tỉnh quan tâm phối hợp chặt chẽ hơn nữa và chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị chủ rừng thực hiện tốt các nội dung: Tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp cho nhân dân sinh sống ở khu vực vùng giáp ranh; kiện toàn lực lượng kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng để đảm bảo thực thi tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; tăng cường kiểm tra, giám sát các chủ rừng; thực hiện tốt việc giao đất giao rừng, khoán quản lý, bảo vệ rừng cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư tại khu vực giáp ranh nhằm tạo sinh kế, tăng thu nhập và thu hút người dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng…

          Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum và lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai bàn bạc, thống nhất các nội dung quan trọng và tiến hành ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản tại vùng giáp ranh; lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum và lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai thống nhất, ký kết Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, xử lý vi phạm pháp luật về lâm nghiệp tại vùng giáp ranh trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Tuấn Kiệt