Thứ Năm, Ngày 20/6/2024 -

Ngày đăng:

18/07/2021 

 

TRỤ SỞ CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH KON TUM

Địa chỉ: 806 Phan Đình Phùng - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CHI CỤC KIỂM LÂM:

Kiểm lâm Kon Tum được thành  lập vào tháng 10/1991 (sau khi tách tỉnh Gia Lai - Kon Tum). Hoạt động chính của Chi cục Kiểm lâm là: Tham mưu cho các cấp chính quyền về bảo vệ rừng và đảm bảo chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng tổ chứcthông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ phát triển rừng; xây dựng lực lượng và bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức kiểm lâm; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong hoạt động của kiểm lâm.

Kể từ khi thành lập đến nay Chi cục Kiểm lâm Kon Tum không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Khi mới thành lập Chi cục chỉ có 91 cán bộ công chức với cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác thiếu thốn, đến nay toàn lực lượng đã có 256 công chức và người lao động, được tổ chức thành hệ thống từ tỉnh đến huyện đến xã với 05 phòng nghiệp vụ và 15 đơn vị trực thuộc. Cơ sở vật chất cũng ngày một hiện đại hơn, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống mạng vi tính được kết nối trao đổi thông tin từ Chi cục đến các đơn vị trực thuộc.

BAN LÃNH ĐẠO CHI CỤC KIỂM LÂM:

CHI CỤC TRƯỞNG 

Nguyễn Văn Nam

Tel: 0903.522.117

Email: longnamklkt@gmail.com

 

 

  PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG                                 PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG                        

                    NGUYỄN QUỐC TUẤN                                    NGUYỄN VĂN TIẾN                                

                           Tel: 0975.446.579                                               Tel: 097.532.07077