Thứ Năm, Ngày 20/6/2024 -

Ngày đăng:

12/04/2024 

Sáng ngày 12/4, tại Hội trường Tòa nhà B Trung tâm hành chính, dịch vụ và hội nghị tỉnh Kon Tum, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt giới thiệu các văn bản hợp nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số nghị định, thông tư, điều luật mới ban hành liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp

                                               

  Quang cảnh Hội nghị

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Tấn Liêm - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum. Dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện; Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm; đại diện Lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; đại diện Lãnh đạo các công ty TNHH MTV Lâm nghiệp, các Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam.

               

Đ/c Nguyễn Tấn Liêm - TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu, chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Liêm - Tỉnh ủy viên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ ra tính cấp thiết của các văn bản hợp nhất và một số nghị định, thông tư, điều luật mới ban hành liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp. Đồng chí cũng đã yêu cầu hội nghị cần khái quát được những nội dung chính được sửa đổi, bổ sung tại các Văn bản hợp nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số Nghị định, Thông tư mới ban hành; đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụngđề nghị các đồng chí lãnh đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt rộng rãi đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tại địa phương, để nắm bắt và áp dụng hiệu quả trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Tại Hội nghị Đ/c Nguyễn Văn Nam - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum đã giới thiệu các Văn bản hợp nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số Nghị định, Thông tư mới ban hành liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp tại hội nghị được phân nhóm các văn bản theo lĩnh vực, phân nhóm các văn bản theo nội dung được sửa đổi, phân tích cụ thể các điểm mới sửa đổi, bổ sung tại các văn bản hợp nhất, các nghị định, thông tư và điều 248 luật đất đai...

Đ/c Nguyễn Văn Nam - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum

giới thiệu các Văn bản hợp nhất tại Hội nghị

Hội nghị đã giúp các đơn vị, địa phương nắm được các nội dung mới, được điều chỉnh, sửa đổi bổ sung trong các Văn bản hợp nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số Nghị định, Thông tư mới ban hành liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp so với các quy định trước đây để thuận lợi trong quá trình áp dụng, triển khai thực hiện. Hội nghị đã đảm bảo sự chuẩn bị chu đáo, đem lại hiệu quả thiết thực.

Hiếu Nghĩa