Thứ Năm, Ngày 20/6/2024 -

Ngày đăng:

27/07/2023 

Sáng ngày 27/7/2023, tại Hội trường Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng tỉnh; đồng chí Nguyễn Tấn Liêm - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Ban chỉ đạo đồng chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các Sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng tỉnh (theo Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 10 tháng 03 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh); Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố; Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1, 2, 3.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum (Tổ giúp việc Ban chỉ đạo) thông qua báo cáo công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, Ban chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum (Ban chỉ đạo) đã triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, các Bộ, ngành, Tỉnh ủy có liên quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp. Qua đó công tác chỉ đạo điều hành về Lâm nghiệp luôn được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đảm bảo xuyên suốt từ các cấp chính quyền, cơ quan chức năng đến các đơn vị chủ rừng.

  Các địa phương, đơn vị thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; Rà soát, nắm chắc thông tin các đối tượng phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, kiểm tra, xác minh và xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; Rà soát, sắp xếp, kiện toàn, bổ sung duy trì hoạt động các chốt, trạm bảo vệ rừng tại các vị trí, khu vực xung yếu, tuyến giao thông, các khu vực trọng điểm; Tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phát triển rừng nhằm phát huy được sức mạnh tổng hợp giữa các lực lượng trong bảo vệ rừng.

           Về công tác phòng cháy chữa cháy rừng: Trên địa bàn tỉnh xảy ra 05 vụ cháy, thiệt hại 0,768 ha rừng trồng; ngoài ra có một số đám cháy đã được phát hiện kịp thời và dập tắt nên không gây thiệt hại về tài nguyên rừng.

 Về công tác sử dụng và phát triển rừng: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 trồng mới 4.000 ha rừng; trồng 1.400 ha dược liệu (Sâm Ngọc Linh: 500 ha; dược liệu khác: 900 ha); trồng 598.800 cây phân tán. Đến ngày 15/7/2023, các đơn vị, địa phương đã thực hiện: Trồng mới được 1.078,74 ha rừng đạt 26,97% kế hoạch; Trồng Sâm Ngọc Linh được 3,27 ha; Trồng dược liệu khác được 600,35 ha đạt 66,7% kế hoạch; trồng 304.588 cây phân tán đạt 50,87% kế hoạch. Các đơn vị chủ rừng đã thực hiện chăm sóc rừng 373,97 ha; khoán bảo vệ rừng 132.435,7 ha cho các tổ chức, cộng đồng và hộ gia đình; khai thác gỗ rừng trồng 32.761,27 m³, khai thác lâm sản ngoài gỗ (Nhựa thông) 40.200 kg.

Từ đầu năm đến ngày 15/7/2023, trên địa bàn toàn tỉnh phát hiện 30 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, khối lượng vi phạm 59,097 m3 gỗ; diện tích thiệt hại 4,991 ha. So với cùng kỳ năm 2022, tổng số vụ vi phạm giảm 32 vụ (tương ứng 51,6%); khối lượng vi phạm giảm 146,350 m3 gỗ(tương ứng 71,2%); diện tích thiệt hại giảm 26,648 ha (tương ứng 84,2%).

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phát triển rừng trong 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2023 công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng đã được các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và đạt những kết quả tích cực. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp vẫn còn xảy ra, các phương tiện không đủ điều kiện lưu hành chưa được xử lý triệt để, công tác phối hợp giữa các lực lượng, đơn vị, địa phương chưa thật sự chặt chẽ…

Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới các đơn vị, địa phương cần nâng cao vai trò trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp; Lực lượng Công an tiếp tục đấu tranh, xử lý dứt điểm các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp do lực lượng Công an thụ lý theo quy định; Lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường giám sát người và phương tiện qua khu vực biên giới. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, sử dụng diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn; chủ động, xác định các nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023./.

Quỳnh Trang