Thứ Năm, Ngày 20/6/2024 -

Ngày đăng:

29/11/2023 

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum năm 2023

Ngày 29/11/2023 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Kon Tum năm 2023, Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Nam - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm chủ trì.

 

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Khanh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tham dự có đại diện phòng chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kon Tum, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Chi cục, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Bí thư Chi đoàn Thanh niên thuộc Chi cục Kiểm lâm Kon Tum.

  Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thông qua dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm năm 2023; với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, khách quan, Tập thể lãnh đạo đã nghiêm túc kiểm điểm việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện quy chế làm việc; công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; trách nhiệm nêu gương; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch và chương trình công tác năm,...

Hình ảnh Hộ nghị kiểm điểm Tập thể,cá nhân lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum năm 2023

Phát biểu, chỉ đạo Hội nghị đồng chí Phạm Xuân Khanh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ghi nhận và đánh giá cao sự nổ lực, cố gắng phấn đấu của tập thể lãnh đạo và công chức Chi cục Kiểm lâm trong năm qua, Tập thể lãnh đạo luôn duy trì đoàn kết thống nhất, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Bên cạnh đó trong quá trình thực hiện còn hạn chế khuyết điểm, đề nghị các thành phần tham dự Hội nghị thảo luận, đánh giá và đề ra phương hướng, giải pháp tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá làm rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tập thể lãnh đạo và cá nhân các đồng chí Lãnh đạo Chi cục; chỉ ra những nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm và đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm,...nhờ sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của cấp ủy Đảng, tập thể lãnh đạo Chi cục đã tham mưu, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng tỉnh; năm 2023 tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022 trên cả 3 tiêu chí về số vụ, khối lượng và diện tích; tập thể đơn vị luôn đoàn kết thống nhất, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Hình ảnh các thành phần tham dự thảo luận tại Hội nghị kiểm điểm

 Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó giám đốc Sở và các ý kiến tham gia của lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị tham gia góp ý đối với Tập thể và cá nhân lãnh đạo. Các ý kiến góp ý được tập thể lãnh đạo Chi cục và cá nhân các đồng chí Lãnh đạo tiếp thu nghiêm túc, điều chỉnh bổ sung các giải pháp, chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới.

          Sau kiểm điểm, Hội nghị đã thống nhất bỏ phiếu biểu quyết đề xuất mức xếp loại chất lượng năm 2023: Tập thể Lãnh đạo Chi cục và 02 đồng chí Lãnh đạo Chi cục hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Thanh Nga