Thứ Năm, Ngày 20/6/2024 -

Số/Kí hiệu:
Số: 24/2023/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành:
21/12/2023
Người ký:
Trần Thanh Nam
Trích yếu:
Thông tư Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành:
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Hiệu lực:
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản:
Niêm yết công khai
Lĩnh vực:
Đính kèm