Thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

08/02/2023 07:10:00

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được những kết quả quan trọng; theo đó, tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm so với cùng kỳ năm trước; diện tích rừng trồng mới, trồng cây phân tán, trồng dược liệu vượt kế hoạch đề ra.

           Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ngành, địa phương và sự tham gia hưởng ứng tích cực của của người dân.

          Năm 2022, toàn tỉnh đã thực hiện trồng rừng mới 5.260,92 ha, đạt 116,91% kế hoạch, trồng lại rừng sau khai thác là 164,92 ha; đã trồng 1.586.795 cây phân tán, đạt 263,7% kế hoạch, chuyển trồng rừng tập trung sang trồng cây phân tán là 100.000 cây; trồng Sâm Ngọc Linh được 508,59 ha, đạt 101,72% kế hoạch; trồng dược liệu khác 2.455,63 ha, đạt 122,78% kế hoạch. Ngoài ra, đã thực hiện khoán bảo vệ rừng 131.957,78 ha; chăm sóc rừng 5.377,53 ha; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 1.174,98 ha và thực hiện giao 2.714,51 ha rừng cho 22 cộng đồng trên địa bàn huyện Kon PLông, Ngọc Hồi.

Thực hiện trồng rừng

           Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được các cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị chức năng quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện. Đã tổ chức được 1.335 cuộc tuyên truyền trực tiếp với 62.892 lượt người tham gia, thực hiện nhiều phóng sự, tin bài trên sóng phát thanh, truyền hình và báo chí.... Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Thực hiện truyên truyền trực tiếp

          Các địa phương, đơn vị chủ rừng đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện Phương án phòng cháy chữa cháy rừng; thường xuyên tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm cháy rừng, kết hợp với theo dõi các điểm cháy qua vệ tinh nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các đám cháy ngay từ khi mới xuất hiện. Do đó, trong năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh không xảy ra cháy rừng.

          Công tác đảm bảo chấp hành pháp luật về Lâm nghiệp được triển khai quyết liệt. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị, địa phương đã thường xuyên rà soát, xác định, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, mặt khác đã chỉ đạo mở các đợt cao điểm ra quân tuần tra, truy quét bảo vệ rừng (vào các dịp lễ, tết...); phối hợp tổ chức tuần tra, truy quét 683 đợt, có 3.973 lượt người tham gia, qua đó đã phát hiện, ngăn chặn, khống chế và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Thực hiện tuần tra, truy quét bảo vệ rừng

           Để công tác quản lý, bảo vệ rừng được triển khai có hiệu quả, năm 2023 Chi cục Kiểm lâm Kon Tum đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường tham mưu cho chính quyền các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, phát huy vai trò, trách nhiệm của các chủ rừng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; rà soát, xác định các điểm nóng về vi phạm Luật Lâm nghiệp, nắm chắc thông tin các đối tượng phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, kiên quyết xử lý kịp thời; Kiểm tra, xác minh và xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng đã được phát hiện, không để tồn đọng; triển khai, hướng dẫn UBND cấp xã, đơn vị chủ rừng thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng theo Phương án đã xây dựng; quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất nương rẫy; thực hiện tốt công tác phòng cháy và kịp thời trong chữa cháy rừng; chuẩn bị nhân lực, phương tiện, dụng cụ PCCCR; sẵn sàng tham gia chữa cháy, đảm bảo kịp thời, hiệu quả khi có cháy rừng xảy ra; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô; tham mưu tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2023; triển khai dự án đầu tư hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu quý, Đề án đầu tư phát triển và chế biến dược liệu đến năm 2025 định hướng đến 2030, Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh…

Quỳnh Trang

Bài viết liên quan: