Kon Rẫy: Tấm gương sáng điển hình trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn xã Đăk Kôi

18/07/2021 21:44:38

Ông A Vùng hiện sinh sống tại thôn 2, xã Đắk Kôi, huyện Kon Rẫy - Đại biểu Hội đồng nhân dân xã, là người có uy tín đối với người dân ở thôn 2 nói riêng và nhân dân xã Đắk Kôi nói chung, luôn được mọi người tôn trọng, tin yêu, quý mến và là người luôn luôn gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Ông A Vùng hiện sinh sống tại thôn 2, xã Đắk Kôi, huyện Kon Rẫy - Đại biểu Hội đồng nhân dân xã, là người có uy tín đối với người dân ở thôn 2 nói riêng và nhân dân xã Đắk Kôi nói chung, luôn được mọi người tôn trọng, tin yêu, quý mến và là người luôn luôn gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Năm 2008 và năm 2012, gia đình ông và một số hộ gia đình trong thôn được Nhà nước giao đất, giao rừng để quản lý, bảo vệ theo Quyết định số 304 của Chính phủ và Quyết định số 1264 của UBND tỉnh Kon Tum. Nhằm thực hiện tốt vai trò trách nhiệm trong bảo vệ rừng, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, bên cạnh đó, với uy tín của mình, ông luôn có tiếng nói trong thôn làng, thường xuyên phối hợp với Kiểm lâm địa bàn, các ban ngành, đoàn thể của xã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, giúp người dân nhận thức đầy đủ về quyền lợi và trách nhiệm của mình trên diện tích rừng được Nhà nước giao quản lý, bảo vệ.

Ông A Vùng – Tấm gương sáng điển hình trong công tác quản lý bảo vệ rừng

Ông luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm trong việc vận động nhân dân tham gia  phong trào toàn dân tham gia bảo vệ rừng, đấu tranh tố giác các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng tại địa phương.

Nêu cao vai trò trách nhiệm trong việc phối hợp với các Tổ - Đội quần chúng thực hiện tuần tra bảo vệ rừng. Vận động các hộ gia đình được giao đất, giao rừng trong thôn, thường xuyên thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra trên diện tích rừng được giao quản lý, bảo vệ, nhằm phát hiện, ngăn chặn và báo cho các cơ quan chức năng xử lý kịp thời các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Từ những việc làm thiết thực trên của ông đã tác động tích cực đến phong trào toàn dân tham gia bảo vệ rừng trong thôn nói riêng và trên địa bàn xã Đắk Kôi nói chung, đến nay trên địa bàn thôn tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng đã được hạn chế, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và tình hình ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Đăk Kôi.

 

Bài viết liên quan: