Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 3 tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ và đảng viên năm 2022

24/11/2022 16:00:00

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 24/11/2022 tại Hội trường Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 3, Chi bộ Đội KLCĐ& PCCCR số 3 tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ và đảng viên năm 2022.

          Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Chi bộ năm 2022, đánh giá những kết quả đạt được, những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và hạn chế của Chi bộ trong năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị

          Từng đồng chí đảng viên thông qua bản kiểm điểm cá nhân và tự đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên năm 2022.

          Tại Hội nghị có 20 lượt ý kiến tham gia đóng góp các mặt ưu điểm, khuyết điểm và định hướng giải pháp khắc phục trong năm 2022 cho từng đảng viên trong đơn vị Chi bộ. Trên cơ sở kết quả kiểm điểm của mỗi đảng viên, đồng chí Chủ trì Hội nghị đánh giá và đưa ra các nhận xét, góp ý cụ thể để phát huy hơn nữa năng lực, nhiệm vụ của mỗi đảng viên, tạo được sức mạnh đoàn kết, đồng thuận trong Chi bộ.

          Việc đánh giá, xếp loại Chi bộ, đảng viên năm 2022 đã được thực hiện đảm bảo khách quan, toàn diện, cụ thể và thực chất, căn cứ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2022. Hội nghị đã thống nhất 100%, kết quả: Đề nghị xếp loại chất lượng Chi bộ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 09 đảng viên được đề nghị xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

          Ngay sau Hội nghị đồng chí Bí thư đề nghị từng đảng viên xây dựng kế hoạch cụ thể, phát huy ưu điểm, đề ra những giải pháp hiệu quả để sớm khắc phục, sữa chữa hạn chế, khuyết điểm nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ năm 2023. Bên cạnh đó, cần nâng cao hơn nữa tinh thần phê bình và tự phê bình. Có như vậy công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ, đảng viên hàng năm mới thật sự nghiêm túc, đạt hiệu quả cao./.

Võ Trần Giang Phong

Bài viết liên quan: