Hạt Kiểm lâm Kon Rẫy tổ chức Hội nghị công chức năm 2022

30/12/2022 07:30:00

Sáng ngày 30/12/2022, tại Hội trường Hạt Kiểm lâm Kon Rẫy, Công đoàn cơ sở Hạt Kiểm lâm Kon Rẫy phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị công chức năm 2022 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động công đoàn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

 Hội nghị do đồng chí Nguyễn Tấn Phát - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Kon Rẫy và đồng chí Bùi Thái Tùng - Phó Hạt trưởng, Chủ tịch công đoàn Hạt Kiểm lâm Kon Rẫy chủ trì; Về dự Hội nghị có đồng chí Đinh Thị Thuận - Chủ tịch LĐLĐ huyện Kon Rẫy; và có toàn thể công chức trong đơn vị tham gia.

Hình ảnh hội nghị

Hội nghị đã được nghe dự thảo Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022; báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm 2022, phương hướng thực hiện nhiệm vụ phong trào thi đua năm 2023; báo cáo tình hình thu chi tài chính NSNN, tài chính công đoàn năm 2022 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân trong năm 2022.

   

Hội nghị đã sôi nổi thảo luận thẳng thắn nêu lên những kết quả đã đạt được cũng như những mặt hạn chế, tồn tại trong năm 2022 từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2023; đồng thời xem xét và bổ sung một số nội dung trong Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023, với mục tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  Hội nghị đã thực sự phát huy được sức mạnh tập thể, tính sáng tạo của mỗi công chức.

Tiếp theo, Đ/c Bùi Thái Tùng - Phó Hạt trưởng, Chủ tịch CĐCS Hạt Kiểm lâm Kon Rẫy phát động phong trào thi đua và tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch CĐCS ký kết giao ước thi đua

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm. Hội nghị công chức Hạt Kiểm lâm Kon Rẫy năm 2022 đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận và nhất trí cao của toàn thể công chức trong đơn vị./.

Huyền Phú

Bài viết liên quan: