VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 1857 /CCKL-HCTH 23/12/2022 Về việc triển khai Văn bản số 11504/BTC-QLGCS ngày 07/11/2022 của Bộ Tài chính
1762/CCKL-TC 02/12/2022 Về việc triển khai hướng dẫn tuyên truyền một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn tỉnh
3938/UBND-NC 18/11/2022 Về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh
3472/SNN-VP 13/11/2022 Về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 3573-CV/VPTU
294/KH-MTTQ-BTT 29/04/2022 Kế hoạch phối hợp, phân công nhiệm vụ XD, nhân rộng và duy trì các mô hình tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn tỉnh KOn Tum năm 2022
01/HD-SNN 13/05/2022 Đăng ký, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Kon Tum
34-CV/BTGĐUK 18/05/2022 Về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng
152-CV/ĐU 19/05/2022 Tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng
590/CCKL-SDPTR 11/05/2022 V/v cung cấp danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp
1673/CCKL-QLBVR&BTTN 16/11/2022 Về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền về bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn tỉnh
2332/UBND-KGVX 20/07/2022 V/v triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 15 về công tác phòng, chống dịch
1014/CCKL-HCTH 25/07/2022 Về việc triển khai thực hiện kết luận của BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19
3726/UBND-NNTN 04/11/2022 V/v đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn tỉnh
2177/STTTT-BCVT&CNTT 15/11/2022 Về việc chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên chuyên mục T63
1679/STP-XDKTr&PBPL 31/10/2022 V/v hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài"
01/QCPH-CCKL 28/10/2022 Quy chế phối hợp trong quán lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh 03 tỉnh Kon Tum - Quảng Nam - Quảng Ngãi
1628/CCKL-TC 09/11/2022 V/v tuyên truyền một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn tỉnhtheo Công vănsố 1896/STTTT-TTBCXB
1648/STP-PBGDPL 24/10/2022 V/v cung cấp các nội dung phục vụ các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022
1363/CCKL-TC 23/09/2022 Về việc tuyên truyền một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn tỉnh theo Văn bản số 2776/SNN-VP
4058/TB-VP 24/10/2022 TB kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp tại cuộc họp Chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng