VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 1852 /CCKL-TC 22/12/0200 Về việc phổ biến truyên truyền và triển khai các văn bản
Số: 46 /2022/QĐ-UBND 20/12/2022 V/v ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá tính thuế các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023
72/2020/QH14 17/11/2022 Luật Bảo vệ môi trường
3635/KH-UBND 15/11/2022
4/CT-TTg 15/06/2022 Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam
31-HD/BTGTU 06/06/2022 Hướng dẫn tuyên truyền phổ biến Nghị quyết 12-NQ/TU và Nghị quyết 14-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XVI
08-NQ/TU 15/03/2022 Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI "về bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
33/TB-SYT 04/01/2022 SYT-Thông báo cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum (Tính đến 00h00 ngày 03/01/2022)
517/BC-CCKL 10/12/2021 Công tác Phòng, chống tham nhũng tháng 12 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 01 năm 2022
517/BC-CCKL 14/02/2022 Công tác Phòng, chống tham nhũng tháng 12 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 01 năm 2022
07/2022/NĐ-CP 17/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi
236/QĐ-CCKL 31/12/2021 V/v phân công nhiệm vụ Chi cục trưởng và các phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm
1719/QĐ-TTg 14/10/2021 Phê duyệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
253/CCKL-TC 18/08/2021 V/v phổ biến, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm tháng 8/2021
1472/TB-STTTT 18/08/2021 Số điện thoại đường dây nóng xử lý thông tin giả, tin sai sự thật trên môi trường mạng về tình hình dịch bệnh COVID 19 trên địa bàn tỉnh
3918/SYT-NVYD 19/08/2021 V/v cập nhật cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 theo Công văn số 1907/SYT-NVYD(đến 10h00 ngày 19/8/2021
41/CCKL-HCTH 18/07/2021 V/v triển khai thực hiện Kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 201-TB/TU ngày 07/5/2021 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19
72/2020/QH14 18/07/2021 Luật Bảo vệ môi trường
52/2019/QH14 18/07/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và luật Viên chức
30/2018/TT-BNNPTNT 18/07/2021 Quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giốn cây trồng lâm nghiệp chính