VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
104/2022/NĐ-CP 21/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
133/2020/NĐ-CP 18/07/2021 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự
06-NQ/ĐH 18/07/2021 Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025
136/2020/NĐ-CP 18/07/2021 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
90/2020/NĐ-CP 18/07/2021 Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
35/2019/NĐ-CP 18/07/2021 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp
06/2019/NĐ-CP 18/07/2021 Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
156/2018/NĐ-CP 18/07/2021 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
01/2019/NĐ-CP 18/07/2021 Về Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách
13/2018/NĐ-CP 18/07/2021 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin