VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 41/KH-CCKL 10/03/2023 Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum
Số: 35/KH-SNN 08/03/2023 Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023
Số: 43/KH-CCKL 13/03/2023 Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục các tồn tại hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 và giải pháp nâng cao điểm số đối với các Chỉ số cải cách hành chính trong năm 2023.
Số: 36/KH-CCKL 07/03/2023 Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2023
Số: 492/KH-UBND 27/02/2023 Kế hoạch triển khai Quyết định số 882/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030
Số: 325/KH-TCT 10/02/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh năm 2023
Số:28/KH-CCKL 15/02/2023 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật QuýI năm 2023
Số:374/KH-UBND 15/02/2023 Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023
Số: 13 /KH-CCKL 02/02/2023 Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
114 /KH-CCKL 09/12/2022 Về việc tuyển dụng hợp đồng lái xe vào làm việc tại đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum
22/KH-CCKL 25/02/2022 Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm theo Thông báo số 419/TB-TU ngày 27-01-2022 của Tỉnh ủy
110 /KH-CCKL 01/11/2022 Phát động Đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913-09/02/2023)
3077/KH-UBND 16/09/2022 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022) trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3164/KH-UBND 23/09/2022 Triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
1016/KH-BCĐ 12/04/2022 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trên địa bàn tỉnh
79/KH-CCKL 28/07/2022 Kế hoạch giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng chất thải nhựa trong lĩnh vực lâm nghiệp
43-KH/BTGTU 03/08/2022 TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM HIỂM KON TUM -110 NĂM XD VÀ PHÁT TRIỂN
2295/KH-BCĐ 18/07/2022 Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2022 trên địa bàn tỉnh
75/KH-CCKL 22/07/2022 Phổ biến, giáo dục pháp luật Quý III năm 2022
69/KH-CCKL 01/07/2022 Kế hoạch khắc phục để cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI)năm 2022