VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
244/UBND-NNTN 18/07/2021 V/v đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loại ngoại lai xâm hại
156/2018/NĐ-CP 18/07/2021 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
33/2018/TT-BNNPTNT 18/07/2021 Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng
32/2018/TT-BNNPTNT 18/07/2021 Quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng
31/2018/TT-BNNPTN 18/07/2021 Quy định về phân định ranh giới rừng
30/2018/TT-BNNPTNT 18/07/2021 Quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giốn cây trồng lâm nghiệp chính
29/2018/TT-BNNPTNT 18/07/2021 Quy định về các biện pháp lâm sinh
28/2018/TT-BNNPTNT 18/07/2021 Quy định về quản lý rừng bền vững
27/2018/TT-BNNPTNT 18/07/2021 Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản
16/2017/QH14 18/07/2021 Luật Lâm nghiệp
01/2019/NĐ-CP 18/07/2021 Về Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách
374/BC-CCKL 18/07/2021 Tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
223/CV-BCĐ 18/07/2021 V/v triển khai công tác PCCCR năm 2018- 2019
55/TB-CCKL 18/07/2021 Thông báo kết luận cuộc họp giao ban sơ kết 9 tháng đầu năm 2018 của Chi cục Kiểm lâm
16/2017/QH14 18/07/2021 Luật Lâm nghiệp
43/TB-CCKL 18/07/2021 Kết luận cuộc họp giao ban tháng 7 năm 2018 của Chi cục Kiểm lâm
40/TB-CCKL 18/07/2021 Kết luận cuộc họp giao ban 6 tháng đầu năm 2018 của Chi cục Kiểm lâm
07/TB-BPGV 18/07/2021 Lịch kiểm tra tháng 6/2018 trên địa bàn huyện Đăk Hà và TP Kon Tum
32/TB-CCKL 18/07/2021 Kết luận cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2018 của Chi cục Kiểm lâm
25/TB-CCKL 18/07/2021 Thông báo kết luận cuộc họp giao ban tháng 4 năm 2018 của Chi cục Kiểm lâm