VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
325/BC-PCTN 09/08/2022 Công tác Phòng, chống tham nhũng tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2022
133/2020/NĐ-CP 18/07/2021 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự
103/KH-CCKL 18/07/2021 Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
35/2019/NĐ-CP 18/07/2021 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp
12/CCKL-TTPC 18/07/2021 V/v thu hồi búa kiểm lâm
23/TB-HKL 18/07/2021 Hạt Kiểm lâm huyện Ia H'Drai thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước
10/TB-HKL 18/07/2021 Tu Mơ Rông: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là lâm sản VPHC bị tịch thu sung quỹ nhà nước
07/TB-HKL 18/07/2021 Hạt Kiểm lâm TP. Kon Tum thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước
09/TB-HKL 18/07/2021 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là lâm sản, phương tiện VPHC bị tịch thu sung quỹ nhà nước
18/2018/QĐ-UBND 18/07/2021 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
81/TB-HKL 18/07/2021 Hạt Kiểm lâm Đăk Hà Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước
11/KH-CCKL-TTPC 18/07/2021 Phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
28/CCKL-TTPC 18/07/2021 Về việc sử dụng biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự và chế độ báo cáo hoạt động điều tra
03/TB-HKL 18/07/2021 V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước - Hạt Kiểm lâm VQG Chư Mom Ray
31/TB-HKL 18/07/2021 V/v lựa chon tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước - Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Hà