CHI TIẾT VĂN BẢN

Số Hiệu 294/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 29/04/2022
Người ký Bùi Duy Chung
Trích yếu Kế hoạch phối hợp, phân công nhiệm vụ XD, nhân rộng và duy trì các mô hình tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn tỉnh KOn Tum năm 2022
Cơ quan ban hành Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum
File đính kèm:

Tại đây