Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ năm 2022 trên địa bàn huyện Kon Rẫy

22/12/2022 16:00:00

Nhằm nâng cao nghiệp vụ cho công chức Kiểm lâm của Hạt Kiểm lâm huyện và cán bộ nghiệp vụ của các đơn vị chủ rừng. Từ ngày 22 - 23/12/2022 tại Hội trường Hạt Kiểm lâm huyện Kon Rẫy, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tập huấn cho công chức Hạt Kiểm lâm huyện Kon Rẫy và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của các chủ rừng trên địa bàn huyện Kon Rẫy.

Tham gia lớp tập huấn có 40 học viên, trong đó Công chức Hạt kiểm lâm huyện là 17 người; cán bộ nghiệp vụ, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của 02 đơn vị chủ rừng (Công ty Lâm nghiệp Kon Rẫy, Ban quản lý Rừng phòng hộ Kon Rẫy) là 23 người. Trực tiếp giảng dạy, tập huấn là lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Chi cục Kiểm lâm; các nội dung tập huấn gồm theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; phòng cháy chữa cháy rừng; quản lý động vật hoang dã; nghiệp vụ về Thanh tra - Pháp chế... theo chương trình Kế hoạch số 115/KH-CCKL  ngày 12/12/2022.

Với mục đích nhằm nâng cao nghiệp vụ cho công chức Kiểm lâm của Hạt Kiểm lâm các huyện và cán bộ nghiệp vụ của các đơn vị chủ rừng; giúp trang bị các kiến thức mới trong công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, Phòng cháy, chữa cháy rừng; động vật hoang dã và Thanh tra - Pháp chế như: phải nắm vững và sử dụng việc khai thác thông tin từ ảnh viễn thám thông qua phần mềm FRMS; các cách cập nhật, khai thác thông tin phục vụ theo dõi diễn biến rừng, công tác phòng cháy chữa cháy rừng; phần mềm quản lý động vật hoang dã... Qua lớp tập huấn các thành phần tham gia đã được tìm hiểu, nghiên cứu thêm các quy định của pháp luật hiện hàn; các văn bản chỉ đạo của ngành cấp trên, đồng thời cũng giúp các học viên học hỏi được nhiều kỹ năng, kinh nghiệm bổ ích, thiết thức nhằm phục vụ cho tốt về công tác chuyên môn trong thời gian đến.

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Huyền Phú

Bài viết liên quan:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

NguoiTruyCapTổng số người truy cập:

1.005.698

NguoiTruyCapTổng số người online:

15