Khối thi đua các Chi cục, Trung tâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua năm 2023

10/01/2023 14:30:00

Chiều ngày 10/01/2023, tại trụ sở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum, Khối thi đua các Chi cục, Trung tâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua năm 2023.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Y Lập, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ đại diện cho lãnh đạo và phòng chuyên môn liên quan của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí Nguyễn Văn Nam, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum, Khối trưởng khối thi đua năm 2022 - chủ trì hội nghị; đồng chí Đoàn Bá Quyết, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú ý - Khối phó; đồng chí Nguyễn Hoài Tâm - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Thành viên Khối thi đua; đồng chí Nguyễn Đình Chức - Phó giám đốc, Trung tâm Khuyến nông tỉnh - Thành viên Khối thi đua và cùng một số công chức, viên chức theo dõi công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong khối cũng tham gia.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối nhất trí thông qua qua dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 do Chi cục Kiểm lâm - Khối trưởng dự thảo. Năm 2022, Khối thi đua các Chi cục, Trung tâm trực thuộc Sở đã xây dựng kế hoạch thi đua, ký kết giao ước thi đua, phát động phong trào thi đua trong khối, cùng hưởng ứng chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Uỷ ban nhân dân tỉnh phát động và chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành các nhiệm vụ chính trị ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn“; các đơn vị trong Khối đã tổ chức các phong trào thi đua thực hiện  nhiệm vụ chính trị được giao gắn với thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Chính phủ, UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động. Các phong trào thi đua được phát động thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ, chức năng của từng cơ quan, đơn vị. Phong trào thi đua đã được triển khai sâu rộng, toàn diện đến công chức, viên chức, người lao động và được các tập thể cá nhân trong khối thi đua tích cực hưởng ứng, các phong trào thi đua đã được phát động như:“Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, gắn với phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 100% các đơn vị trong khối thi đua đã giao kết, đăng ký thi đua tạo động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ được giao trong khối.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Y Lập, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở biểu dương các đơn vị trong Khối thi đua đã có nhiều phong trào thi đua sôi nổi, đạt thành tích cao; quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động. Đồng thời, đề nghị năm 2023 các đơn vị trong Khối tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình, kế hoạch của ngành, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, hướng đến mục tiêu góp phần hoàn thành, vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Nam kết luận tại Hội nghị

Hội nghị đã thông qua kết quả chấm điểm thi đua của các đơn vị trong khối; tiến hành thảo luận, bình xét và chọn Trung tâm Khuyến nông tỉnh là đơn vị dẫn đầu và có thành tích xuất sắc nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2022. Đồng thời phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Hội nghị cũng đã thông qua Quyết định phân công Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua năm 2023, cụ thể: Khối trưởng là Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Khối phó là Trung tâm Khuyến nông tỉnh  (theo Quyết định số 73/QĐ-SNN ngày 04/01/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

Thanh Nga

Bài viết liên quan:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

NguoiTruyCapTổng số người truy cập:

1.005.698

NguoiTruyCapTổng số người online:

15