Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2022, triển khai nhiêm vụ, kế hoạch năm 2023

27/12/2022 14:00:00

Chiều ngày 27/12/2022, tại Hội trường Chi cục Kiểm lâm tỉnh KonTum, Chi cục Kiểm lâm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2022; triển khai nhiêm vụ, kế hoạch năm 2023.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí Võ Sỹ Chung, Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Chi cục; lãnh đạo các Hạt Kiểm lâm huyện, thành phố và các Đội Kiểm lâm cơ động & phòng cháy chữa cháy rừng số 1,2,3.

Hình ảnh hội nghị

 Hội nghị đã thông qua Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng năm 2022, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 và thông qua dự thảo Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Chi cục Kiểm lâm ( trong đó có 04 nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh giao; 05 nhiệm vụ trọng tâm Sở Nông nghiệp và PTNT giao và 09 nhiệm vụ trọng tâm của Chi cục Kiểm lâm Kon Tum).

    Tại hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm; lãnh đạo các phòng chuyên môn; lãnh đạo các Hạt Kiểm lâm huyện, thành phố và các Đội Kiểm lâm cơ động & phòng cháy chữa cháy rừng đã có nhiều ý kiến góp ý về nội dung các báo cáo đã được thông qua và cùng tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Chi cục Kiểm lâm. 

    Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Sỹ Chung, Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn; các đơn vị trực thuộc đã rất nỗ lực phấn đấu và thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2022. Đồng chí mong muốn các phòng; các đơn vị tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm, đề ra nhiều giải pháp, cùng đoàn kết để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó trên cơ sở 18 nhiệm vụ, nhóm nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ thường xuyên năm 2023. Hằng tháng đề nghị Thủ trưởng các các vị trực thuộc, Trưởng các phòng chuyên môn chủ động lập kế hoạch và tổ chức thực hiện (bổ sung các nhiệm vụ phát sinh nếu có). Báo cáo kết quả thực hiện về Chi cục Kiểm lâm (qua Phòng Hành chính tổng hợp) để theo dõi, tổng hợp chung của toàn Chi cục. Các đồng chí Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, theo các nội dung được phân công phụ trách, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các Phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc./.

Thanh Nga

Bài viết liên quan:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

NguoiTruyCapTổng số người truy cập:

1.005.698

NguoiTruyCapTổng số người online:

15