Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng: Động lực cho việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở Kon Tum

25/10/2022 16:20:00

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum để triển khai các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

     Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum được thành lập từ cuối năm 2011 và chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2012. Chịu trách nhiệm chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng là tổ chức, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng thông qua tài khoản ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

     Thực tế đã chứng minh qua hơn 10 năm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum, chính sách chi trả DVMTR được coi là bước ngoặt đối với ngành lâm nghiệp, tạo ra một cơ chế tài chính mới, bền vững, giảm gánh nặng cho ngân sách để bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh.

     Giai đoạn 2011-2018, ủy thác cho Ban chi trả DVMTR cấp huyện (được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thành lập do các Hạt Kiểm lâm huyện, thành phố kiêm nhiệm) chi trả tiền DVMTR cho chủ rừng là hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao đất, giao rừng.

     Tuy nhiên, để phù hợp với xu thế phát triển của công nghệ số hiện đại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Văn bản số 7491/BNN-TCLN ngày 26 tháng 9 năm 2018 về việc trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử.

     Ngay sau đó, ngày 16/10/2018, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Văn bản số 2887/UBND-NNTN chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện việc trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử.

     Từ năm 2019 đến nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, các đơn vị chủ rừng là tổ chức và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có khoán bảo vệ rừng đã mở tài khoản ngân hàng cho các hộ gia đình, cộng đồng, nhóm hộ để tiếp nhận tiền DVMTR; hướng đến 100% tiền DVMTR được chi trả qua tài khoản ngân hàng theo quy định.

     Đến thời điểm hiện nay, quy định bắt buộc chi trả tiền DVMTR thông qua tài khoản ngân hàng hoặc thanh toán điện tử cho các tổ chức, cá nhân nhận quản lý và bảo vệ rừng trên toàn quốc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được ngành chức năng ở tỉnh Kon Tum thực hiện cơ bản đi vào quỹ đạo và dần ổn định. Số liệu thống kê tính đến cuối năm 2021:

- Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum đã phối hợp với các ngân hàng và chính quyền địa phương triển khai mở tài khoản ngân hàng tiếp nhận tiền DVMTR cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao đất, giao rừng trên địa bàn tỉnh, tổng cộng là 3.371/3.376 tài khoản cho 3.381/3.386 hộ gia đình, cá nhân và 49/49 tài khoản cho 49 cộng đồng dân cư thôn.

- Các đơn vị, chủ rừng là tổ chức Nhà nước, các UBND xã, thị trấn có khoán quản lý bảo vệ rừng đã mở 2.433 tài khoản/2.673 tài khoản và thực hiện chi trả tiền DVMTR cho các hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ, cộng đồng dân cư thôn qua tài khoản ngân hàng.


     Tuy nhiên, hiện nay, vẫn còn một số đơn vị, UBND xã do nhiều lý do khác nhau chưa mở được tài khoản ngân hàng cho các hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ, cộng đồng dân cư thôn nhận khoán.

Các đơn vị tổ chức chi trả lưu động tại UBND xã Đăk Tơ Lung. 

Ảnh: Đức Thành

     Chính sách chi trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình của đông đảo người dân, bởi hình thức này giúp người dân giữ được tiền (tích lũy được tiền), tránh việc mất cắp, mua đồ đạc ồ ạt sau khi nhận tiền mặt như trước đây. Nhiều hộ có khoản tích lũy để sắm xe máy, làm nhà mới và mua sắm vật dụng sinh hoạt trong gia đình.

     Qua đó, có thể thấy tác động tích cực của chính sách chi trả DVMTR đến đời sống của người làm nghề rừng, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là cộng đồng dân cư thôn, người dân sống trong rừng, gần rừng, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

     Việc hưởng lợi từ chính sách chi trả DVMTR đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa người dân địa phương với các chủ rừng; ý thức, trách nhiệm được nâng lên trong công tác bảo vệ rừng. Từ đó đẩy mạnh công tác xã hội hóa nghề rừng, góp phần tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị và trật tự xã hội được ổn định.

     Chi trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, nhóm hộ đảm bảo sự minh bạch, giảm được số lượng cán bộ trực tiếp tham gia chi trả, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các bên liên quan, giảm thiểu sử dụng tiền mặt, đảm bảo sự an toàn trong quá trình chi trả và  góp phần hoàn thành các mục tiêu chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Kon Tum về việc sử dụng công nghệ hiện đại để cải thiện công tác quản lý, bảo vệ rừng./.

Uyên Anh

Bài viết liên quan:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

NguoiTruyCapTổng số người truy cập:

1.005.597

NguoiTruyCapTổng số người online:

15