Chi bộ hạt Kiểm lâm Kon Rẫy tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

07/12/2022 07:30:00

Sáng ngày 7/12/2022, được sự đồng ý của Đảng bộ huyện Kon Rẫy, Chi bộ Hạt Kiểm lâm Kon Rẫy đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 3 quần chúng Mai Hữu Trọng, Ngô Tuấn Anh và Triệu Thị Huyền Phú. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp Đảng viên mới theo Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Được sự quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cùng sự giúp đỡ, rèn luyện của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Hạt Kiểm lâm Kon Rẫy và sự nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu bản thân của 3 đồng chí Mai Hữu Trọng, Ngô Tuấn Anh và Triệu Thị Huyền Phú đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành đảng viên của Chi bộ Hạt Kiểm lâm Kon Rẫy.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tấn Phát - Bí thư Chi bộ đã trao các quyết định kết nạp và giao nhiệm vụ cho từng đồng chí đảng viên mới, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ, hướng dẫn đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.


Dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc quang vinh và tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các đồng chí đã đọc lời tuyên thệ, nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Xin hứa sẽ nỗ lực không ngừng để quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; hứa tiếp tục phấn đấu, rèn luyện nhiều hơn nữa về phẩm chất, bản lĩnh chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh. Đồng chí cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đảng viên đi trước trong Chi bộ đã luôn quan tâm, dìu dắt những lớp đảng viên kế cận như mình.

Lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ Hạt Kiểm lâm Kon Rẫy là động lực cho các đoàn viên, quần chúng ưu tú khác tiếp tục phấn đấu noi theo đó cũng chính là một trong những tiêu chí của Nghị quyết Chi bộ Hạt Kiểm lâm Kon Rẫy mong muốn ngày càng có nhiều quần chúng ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Huyền Phú

Bài viết liên quan:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

NguoiTruyCapTổng số người truy cập:

1.005.698

NguoiTruyCapTổng số người online:

15