TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Khối thi đua các Chi cục, Trung tâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua năm 2023

Chiều ngày 10/01/2023, tại trụ sở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum, Khối thi đua các Chi cục, Trung tâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua năm 2023.

Đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh phê duyệt Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Triển khai Đề án góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 14-NQ/TU, quyết tâm đưa tỉnh Kon Tum sớm thành vùng dược liệu trọng điểm quốc gia và trở thành trung tâm sản xuất dược liệu lớn của cả nước vào năm 2025.

Chi bộ hạt Kiểm lâm Kon Rẫy tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Sáng ngày 7/12/2022, được sự đồng ý của Đảng bộ huyện Kon Rẫy, Chi bộ Hạt Kiểm lâm Kon Rẫy đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 3 quần chúng Mai Hữu Trọng, Ngô Tuấn Anh và Triệu Thị Huyền Phú. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp Đảng viên mới theo Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ năm 2022 trên địa bàn huyện Kon Rẫy

Nhằm nâng cao nghiệp vụ cho công chức Kiểm lâm của Hạt Kiểm lâm huyện và cán bộ nghiệp vụ của các đơn vị chủ rừng. Từ ngày 22 - 23/12/2022 tại Hội trường Hạt Kiểm lâm huyện Kon Rẫy, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tập huấn cho công chức Hạt Kiểm lâm huyện Kon Rẫy và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của các chủ rừng trên địa bàn huyện Kon Rẫy.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

NguoiTruyCapTổng số người truy cập:

1.005.597

NguoiTruyCapTổng số người online:

15