Xử phạt hành chính 7 đơn vị thi công làm chết cây thông dọc Quốc lộ 24

20/09/2022 19:20:00

Liên quan đến vụ việc đổ thải đất dọc Quốc lộ 24 làm hàng trăm cây thông chết, Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plong đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp về hành vi phá rừng trái pháp luật đối với các đơn vị thi công

Hàng trăm cây thông trồng bị chết, ngã đổ (Ảnh: Báo CAND)

Vào Tháng 6/2022, qua kiểm tra dọc tuyến thi công công trình Quốc lộ 24 đã phát hiện 41 vị trí đổ thải đất làm ảnh hưởng đến rừng và cây rừng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Kon Plong với với tổng diện tích gần 54ha. Đất của các công trình đổ thải làm phủ lên phần gốc của 959 cây thông 3 lá, 6 cây gỗ tự nhiên trong đó có 159 cây thông 3 lá bị chết.

Đất đá trôi xuống vùi lấp lòng suối, nhiều cây rừng tự nhiên cũng bị chết (Ảnh: Báo CAND)

Trên cơ sở kết quả giám định khối lượng gỗ bị thiệt hại và định giá tài sản. Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plong đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp về hành vi phá rừng trái pháp luật đối với 7 đơn vị thi công vi phạm gồm: Công ty Cổ phần Tân Hưng, Công ty Cổ phần Đầu tư TM và XDCT Thanh Bình, Công ty TNHH MTV Vận tải Quang Giảng, Công ty TNHH MTV Bảo Hà Măng Đen, Công ty Cổ phần cầu đường New Sun, Công ty TNHH MTV Trung Toàn Kon Tum và Công ty Cổ phần Trường Long.

Tổng số tiền xử phạt ước tính gần 200 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm. Đồng thời, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu và trồng lại rừng hoặc thanh toán chi phí trồng lại rừng đến khi thành rừng theo suất đầu tư được áp dụng ở địa phương tại thời điểm vi phạm hành chính.

Uyên Anh

Bài viết liên quan:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

NguoiTruyCapTổng số người truy cập:

1.005.597

NguoiTruyCapTổng số người online:

15