Kon Plong: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đôn đốc đối tượng vi phạm chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính vụ phá rừng trái pháp luật

09/09/2022 15:51:00

Nhờ công tác tuyên truyền vận động, đôn đốc, hướng dẫn đối tượng vi phạm chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ngày 15 tháng 9 năm 2022, đối tượng vi phạm đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp của Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plong.

Ngày 09/9/2022, Hạt Kiểm lâm Kon Plông tiếp nhận 01 vụ phá rừng trái pháp luật do Tổ công tác QLBVR xã Pờ Ê trong quá trình tuần tra, kiểm tra phát hiện. Đối tượng vi phạm trú tại địa chỉ: Thôn Vi Klâng 2 xã Pờ Ê đã dùng dao rựa phá 488 m2 rừng tự nhiên, chức năng rừng phòng hộ thuộc Tiểu khu 440, lâm phần rừng do UBND xã Pờ Ê quản lý.

Sau khi hoàn tất quá trình điều tra, xác minh, ngày 15 tháng 9 năm 2022, Hạt Kiểm lâm Kon Plong đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp số 18/QĐ-XPHC phạt đối tượng trên số tiền 11.000.000 đồng, đồng thời buộc trồng lại rừng toàn bộ diện tích vi phạm.

Ngay khi Quyết định xử phạt ban hành, Hạt Kiểm lâm Kon Plong đã theo dõi, hướng dẫn đối tượng trên thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục nộp phạt hiện hành. Ngày 15 tháng 9 năm 2022, đối tượng vi phạm đã chấp hành quyết định xử phạt trên, nộp vào ngân sách nhà nước tổng số tiền 11.000.000 đồng, đồng thời cá nhân vi phạm đã trồng cây Keo trên diện tích rừng bị phá, đang tiếp tục chăm sóc. Việc xử phạt hành chính đã góp phần răn đe, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân về quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, góp phần quản lý bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn.

Phương Thảo

Bài viết liên quan:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

NguoiTruyCapTổng số người truy cập:

1.005.597

NguoiTruyCapTổng số người online:

15