Huyện Kon Plông tổ chức Hội nghị chuyên đề đánh giá công tác trồng rừng năm 2022; giải pháp triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2023

22/02/2023 08:16:00

Ngày 21/02/2023, Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng huyện Kon Plông (viết tắt là Ban chỉ đạo huyện) tổ chức Hội nghị chuyên đề đánh giá công tác trồng rừng năm 2022, giải pháp triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2023.

Chủ trì Hội nghị đồng chí Đào Duy Khánh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo huyện và đồng chí Đặng Quang Hà - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Ban chỉ đạo huyện. Tham dự Hội nghị có: Đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1; các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo QLBV&PTR huyện, Tổ công tác liên ngành QLBVR huyện, Ban chỉ đạo QLBV&PTR các xã, thị trấn; đại diện các doanh nghiệp, Công ty đóng chân trên địa bàn.

Đồng chí Đào Duy Khánh, Bí thư Huyện ủy - Trưởng Ban chỉ đạo huyện quán triệt tinh thần Hội nghị và gợi ý nội dung thảo luận

Tại Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá công tác trồng rừng năm 2022, giải pháp triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2023 và các báo cáo tham luận về đánh giá hiệu quả mô hình liên doanh liên kết trồng rừng trên lâm phần Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông quản lý; kinh nghiệm trong triển khai hiệu quả công tác trồng rừng trên địa bàn xã Ngọc Tem; giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả trồng rừng năm 2021, 2022 và các năm tiếp theo trên địa bàn xã Măng Bút; đồng thời tập trung thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tập trung mọi nguồn lực, huy động mọi thành phần kinh tế để triển khai có hiệu quả công tác trồng rừng năm 2023, phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu được giao gắn với phát triển sinh kế cho nhân dân trên địa bàn huyện.

 

 Hình ảnh thảo luận tại Hội nghị

Hội nghị đánh giá trong năm 2022, các cấp, các ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, chủ rừng quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, người dân đã tích cực hưởng ứng, tham gia công tác trồng rừng; đã thực hiện trồng rừng được 356,35 ha/318 ha, đạt 112,06 % kế hoạch; chăm sóc diện tích rừng trồng năm 2021 với diện tích 394,31 ha. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc như: Diện tích đất trồng rừng chủ yếu manh mún, nhỏ lẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi có điều kiện đi lại khó khăn cho hoạt động trồng rừng; việc rà soát quỹ đất trồng rừng của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn còn nhiều bất cập do đăng ký trồng rừng trên diện tích đất không thuộc đối tượng hỗ trợ trồng rừng; một số hộ gia đình đăng ký trồng rừng trên diện tích đất nằm ngoài quy hoạch 03 loại rừng; một số chủ rừng, hộ gia đình đăng ký trồng rừng trên diện tích đất đã có rừng nhưng thực tế là đất không có rừng; công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia trồng rừng gặp nhiều khó khăn do thói quen canh tác nương rẫy mùa vụ ngắn ngày, thu nhập nhanh từ nông sản ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân; lợi ích lâu dài từ trồng rừng chưa thu hút người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phần lớn người dân chưa có tích lũy và sẵn sàng đầu tư dài hạn vào trồng rừng.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Võ Sỹ Chung - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban chỉ đạo huyện, UBND huyện; kết quả trồng rừng năm 2021, 2022 huyện Kon Plông đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Huyện Kon Plông là huyện đầu tiên của tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề về trồng rừng. Tuy nhiên tại một số xã, diện tích trồng rừng năm 2021, 2022 có tỷ lệ sống còn thấp. Trong thời gian tới Ban chỉ đạo huyện cần tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhân dân chăm sóc, quản lý bảo vệ, trồng dặm rừng trồng năm 2021, 2022... và chuẩn bị tốt các điều kiện, nguồn lực triển khai trồng rừng năm 2023 đạt hiệu quả; chỉ đạo các đơn vị chủ rừng khoanh nuôi phục hồi rừng, liên kết trồng rừng giữa doanh nghiệp và người dân để góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nâng cao độ che phủ rừng trên địa bàn huyện.

Đồng chí Võ Sỹ Chung - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum phát biểu tại Hội nghị

Kết luận, bế mạc Hội nghị chuyên đề đồng chí Đào Duy Khánh - Bí thư Huyện ủy - Trưởng ban Chỉ đạo huyện đã chỉ đạo: Ủy ban nhân dân huyện, các cấp, các ngành, đơn vị liên quan, Ban chỉ đạo QLBV&PTR các xã, thị trấn, các đơn vị chủ rừng tập trung chỉ đạo triển khai công tác trồng rừng năm 2023, phấn đấu trồng rừng đạt và vượt chỉ tiêu 233 ha rừng, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX nâng độ che phủ rừng trên địa bàn huyện lên 83% vào năm 2025. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp, các ban, ngành, đơn vị liên quan, các đơn vị chủ rừng và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội trong công tác trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện, cụ thể:

- Làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia trồng rừng; trồng rừng gắn với chăm sóc, quản lý rừng mới trồng; vận động, khuyến khích, hướng dẫn người dân đang sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây nông nghiệp ngắn ngày; cây công nghiệp kém hiệu quả kinh tế sang trồng rừng sản xuất.

- Tập trung rà soát đất đai, chuẩn bị cây giống; chủ động lập, thẩm định, phê duyệt các hồ sơ thủ tục dự án trồng rừng năm 2023 sớm để triển khai trồng rừng năn 2023 khi bước vào thời vụ trồng rừng.

- Kiện toàn Tổ công tác chỉ đạo trồng rừng cấp xã, phân công cán bộ cấp xã phụ trách hộ gia đình tham gia trồng rừng để theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác trồng rừng từ khâu nhận cây giống cho đến khâu trồng, chăm sóc, trồng dặm, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng; đảm bảo trồng rừng đứng vị trí (lô, khoảnh, tiểu khu) và mật độ, diện tích theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

- Tiếp tục vận động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư trồng rừng, trồng cây phân tán, liên kết hỗ trợ nhân dân về cây giống, tài chính, công nghệ, kỹ thuật, đầu tư nhà máy chế biến... nhằm xã hội hóa công tác trồng rừng trên địa bàn huyện, tạo sinh kế bền vững cho nhân dân.

- Các xã vùng nóng (xã Ngọc Tem, Đăk Ring, Đăk Nên, Pờ Ê ) tăng cường tuyên truyền, vận động, rà soát quỹ đất trong Nhân dân; huy động nguồn lực các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để hỗ trợ, hướng dẫn Nhân dân phát triển diện tích rừng trồng Keo, Quế… trên địa bàn năm 2023 và các năm tiếp theo, xây dựng được vùng nguyên liệu đủ lớn để hình thành nhà máy chế biến gỗ trên địa bàn huyện.

- Các đơn vị chủ rừng đẩy mạnh công tác rà soát, khoanh nuôi phục hồi rừng trên lâm phần quản lý; đẩy mạnh trồng dược liệu dưới tán rừng, phát triển mô hình trồng rừng liên doanh liên kết với người dân để phát triển rừng và tạo sinh kế cho người dân; đồng thời tăng cường quản lý bảo vệ rừng và khai thác bền vững diện tích rừng trồng trên lâm phần quản lý.

- UBND các xã, thị trấn tổ chức nghiệm thu rừng trồng năm 2021, 2022 đối với từng hộ gia đình được hỗ trợ trồng rừng từ nguồn ngân sách Nhà nước; triển khai quyết liệt công tác chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng, phòng trừ sâu bệnh, phòng, chống cháy rừng và huy động các nguồn xã hội hóa cây giống trồng dặm lại đối với những diện tích rừng trồng năm 2021, 2022 có tỷ lệ sống thấp, chưa đảm bảo mật độ theo hồ sơ thiết kế ngay trong mùa vụ trồng rừng năm 2023 để đảm bảo trồng rừng thành rừng. UBND xã, thị trấn nào trồng rừng không đạt chỉ tiêu, trồng rừng không thành rừng và để xảy ra tình trạng người dân còn tích trữ gỗ trái pháp luật thì Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đó phải chịu trách nhiệm trước Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

                                                                               

Kim Thoa

Bài viết liên quan:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

NguoiTruyCapTổng số người truy cập:

1.005.698

NguoiTruyCapTổng số người online:

15