Đăk Tô: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022

27/10/2022 16:45:00

Sáng ngày 27/10/2022, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đặng Hoàng Nam - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng huyện Đăk Tô chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí Đặng Hoàng Nam - Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban thường trực

Ban chỉ đạo thực hiện công tác QLBVPTR huyện Đăk Tô phát biểu quán triệt Hội nghị

     Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Kon Tum. Dự Hội nghị còn có các đồng chí: Ngô Thị Sâm - Phó Chủ tịch HĐND huyện Đăk Tô; lãnh đạo Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1; các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ công tác liên ngành quản lý bảo vệ rừng huyện; Trưởng Ban chỉ đạo và Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành quản lý bảo vệ rừng cấp xã; lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện; lãnh đạo các đơn vị chủ rừng; lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn huyện (Trung đoàn 24, Trung đoàn bộ binh 990) và đại diện các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác QLBVPTR& PCCCR năm 2022 được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng.

     Trong năm 2022, công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Đăk Tô tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện. Nhận thức trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của chính quyền địa phương cấp xã ngày càng được chú trọng và phát huy; ý thức của người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng từng bước được nâng cao. Các cấp ủy Đảng ở địa phương đã vào cuộc quyết liệt, trực tiếp chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp QLBVR tại cơ sở. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cấp xã và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện trong quá trình triển khai công tác QLBVR ngày càng được tăng cường. Công tác phối hợp xử lý, ngăn chặn các vụ phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép và các hành vi khác xâm hại đến tài nguyên rừng đã được triển khai tích cực góp phần hạn chế được tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn.

     Trong năm 2022, với những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành chức năng, các đơn vị chủ rừng đã kiểm tra, phát hiện 01 vụ “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” với tổng khối lượng gỗ tròn bị khai thác trái phép là 13,739 m3. So sánh với cùng kỳ năm 2021, tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn huyện đã giảm 14 vụ (93,33%), diện tích rừng bị thiệt hại giảm 100%, khối lượng gỗ vi phạm tăng 29,22%.

 

Đồng chí Dương Văn Trị  - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Tổ phó Tổ công tác liên ngành QLBVR huyện Đăk Tô thông qua  Báo cáo tổng kết công tác QLBVPTR& PCCCR năm 2022

     Về công tác PCCCR: Tổ Công tác liên ngành từ huyện đến cơ sở đã được củng cố kiện toàn, các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng tại các khối, thôn tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả. Công tác dự báo cháy rừng, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, hậu cần phục vụ công tác PCCCR được chú trọng, đầu tư; công tác trực cảnh báo cháy, tăng cường tuần tra vào các đợt nắng nóng cao điểm được Tổ Công tác liên ngành cấp xã, các chủ rừng quan tâm tổ chức và duy trì thường xuyên, liên tục. Tổ công tác liên ngành QLBVR huyện thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác QLBVR và Phương án PCCCR đối với các đơn vị chủ rừng và UBND, Tổ công tác liên ngành QLBVR cấp xã.

     Đối với công tác phát triển rừng: UBND các xã, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô và Nhân dân tham gia trồng rừng trên địa bàn đang tiếp tục chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng trồng năm 2020, 2021 với tổng diện tích đã triển khai trồng là 465,09 ha (123,04 ha rừng cây Bạch đàn trồng năm 2020 tại xã Văn Lem; 41,7 ha rừng Thông ba lá trồng năm 2020 trên lâm phần Công ty Lâm nghiệp quản lý tại địa bàn xã Đăk Trăm và 300,35 ha rừng trồng cây Bạch đàn, Mắc ca trên địa bàn 08 xã năm 2021). Năm 2022 chỉ tiêu trồng rừng tập trung trên địa bàn huyện là 570 ha (UBND huyện là 450 ha; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô là 120 ha ); chỉ tiêu trồng cây phân tán là 60.000 cây (UBND huyện là 50.000 cây; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô là 10.000 cây). Qua triển khai thực hiện, diện tích trồng rừng tập trung đến thời điểm hiện tại là 526,37 ha/570 ha (Đạt 92,35% kế hoạch); các loài cây chủ yếu: Mắc Ca, Bạch đàn 3329, Giổi lấy hạt, Thông ba lá và Keo tai tượng; đã trồng cây phân tán được 92.773 cây/60.000 cây (đạt 154,62% kế hoạch), trong đó UBND huyện triển khai trồng được 65.728 cây; Công ty Lâm nghiệp Đăk Tô trồng được 27.045 cây.

     Bên cạnh kết quả đạt được thì công tác QLBVPTR& PCCCR trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác theo dõi, hướng dẫn, giám sát trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đối với những diện tích rừng trồng mới 2020, 2021 còn gặp nhiều khó khăn; diện tích đất các hộ dân trên địa bàn các xã, thị trấn đăng ký tham gia dự án trồng rừng sản xuất năm 2022 còn hạn chế.

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn các biện pháp tháo gỡ những khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời cũng trao đổi những sáng kiến kinh nghiệm, cách làm tốt của đơn vị, địa phương, cá nhân mình trong công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là trong công tác trồng rừng năm 2022, giải pháp triển khai năm 2023 như nghiên cứu, khảo sát chọn một số giống cây trồng bản địa hay cây lâm nghiệp phù hợp hơn với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng trên địa bàn hay triển khai đăng ký sớm và phối hợp kiểm tra, rà soát, đo đếm diện tích của các hộ dân đăng ký trồng rừng năm 2023 trên địa bàn các xã, thị trấn để chủ động hơn cho công tác trồng rừng trong thời gian tới.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR trên địa bàn huyện Đăk Tô và yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện tiếp tục tham mưu UBND cấp huyện, xã triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng, tuyên truyền vận động và đảm bảo bí mật khi người dân cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; Ban chỉ đạo, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan hữu quan phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các đơn vị chủ rừng chú trọng công tác trồng, chăm sóc, khoanh nuôi, phục hồi rừng; thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình trồng rừng, đặc biệt là trồng rừng tập trung năm 2023 trên địa bàn theo chỉ tiêu được UBND tỉnh giao, theo Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, huyện đề ra và trồng cây xanh phân tán theo đúng tinh thần Đề án 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Phó Chi cục trưởng

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị

     Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Đặng Hoàng Nam - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng huyện Đăk Tô ghi nhận và biểu dương sự cố gắng nỗ lực của các địa phương, đơn vị trong công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong năm 2022 và yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trên địa bàn huyện trong thời gian tới phải xác định ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm hại rừng, còn phải xác định công tác phát triển rừng (trồng rừng tập trung; trồng cây phân tán; khoanh nuôi tái sinh) là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội trong thời gian tới.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác quản lý ,bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR năm 2022

     Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô đã khen thưởng 01 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022 theo Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 19/10/2022.

Hữu Quang

Bài viết liên quan:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

NguoiTruyCapTổng số người truy cập:

1.005.597

NguoiTruyCapTổng số người online:

15