Thực hiện thí điểm giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum

31/03/2022 14:47:00

Ngày 25/3/2022 tại Hội trường Ngọc Linh (Số 100 đường Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum), Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp cùng Trung tâm phục vụ hành chính công, Viễn thông Kon Tum tổ chức tập huấn về quy trình số hóa hồ sơ; sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; thí điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 1613/KH-UBND ngày 20/5/2021 về thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  Ngày 28/02/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 95/QĐ-UBND về phê duyệt phương án và danh mục TTHC (thủ tục hành chính) thực hiện thí điểm tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính đối với 19 thủ tục cấp tỉnh (thuộc các lĩnh vực: Lý lịch Tư pháp; Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; Bảo vệ thực vật; Thú y; An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng; Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; Giáo dục Trung học; Đất đai); và 04 thủ tục cấp huyện (thuộc các lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; Quy hoạch xây dựng, kiến trúc và Hoạt động xây dựng). Theo phương án này, giao Văn phòng Ủy ban nhân dân chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong tháng 3 năm 2022. Phương án thí điểm được thực hiện trong thời gian là 06 tháng, kể từ tháng 3/2022.

Về dự khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Trịnh Văn Minh - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phát biểu : "Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số. Ngoài ra, việc thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính góp phần giảm thời gian và chi phí đi lại, tổ chức, người dân có thể nộp hồ sơ TTHC tại nơi người dân, tổ chức sinh sống và làm việc; góp phần giảm số lượng người dân, tổ chức tập trung đến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc bộ phận một cửa cấp huyện để nộp hồ sơ TTHC, góp phần trong công tác phòng chống dịch COVID-19; Người dân, tổ chức khi nộp hồ sơ TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính có thể đăng ký nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích, đồng thời góp phần nâng cao tỷ lệ thanh toán trực tuyến đối với các TTHC có phí, lệ phí và đã được triển khai thanh toán trực tuyến"

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được truyền đạt 03 chuyên đề, gồm: (1) Quy trình thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh; (2) Hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; (3) Hướng dẫn thao tác giúp các doanh nghiệp, người dân có thể nộp hồ sơ TTHC trực tuyến, thanh toán phí và lệ phí trực tuyến; hướng dẫn cán bộ đầu mối tiếp nhận, xử lý, báo cáo TTHC.

Việc hình thành chính quyền điện tử là yêu cầu tất yếu của sự phát triển trong tình hình mới. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả như kỳ vọng đòi hỏi cần phải có sự chung tay của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Trước mắt, để đẩy nhanh thanh toán trực tuyến đối với các thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, những giải pháp sẽ được triển khai trong thời gian sắp tới: (1) Tuyên truyền, hướng dẫn, tích cực hỗ trợ tổ chức, công dân thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính đối với tất cả các thủ tục hành chính có phí, lệ phí;  (2) Thường xuyên rà soát, kiểm tra thông tin phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính theo các căn cứ pháp lý tại Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum; trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; (3) Tăng cường đối soát, kiểm tra giao dịch thanh toán hàng ngày đảm bảo chính xác, trùng, khớp giao dịch; (4) Chuẩn bị máy móc trang thiết bị có cấu hình về kỹ thuật đảm bảo 100% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; (5) Kết nối đồng bộ, chia sẻ dữ liệu với Nền tảng thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia và các tổ chức ngân hàng, trung gian thanh toán; đảm bảo quá trình thanh toán, đối soát các giao dịch thanh toán trực tuyến được thông suốt, an toàn.

Quỳnh Lê

Bài viết liên quan:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

NguoiTruyCapTổng số người truy cập:

1.005.597

NguoiTruyCapTổng số người online:

15