KIỂM LÂM ĐỊA BÀN

Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 3: Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2022 - 2023 trên địa bàn huyện Ia H’Drai

Triển khai Kế hoạch số 19/KH-KLCĐ ngày 19/11/2022 của Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 3 (KLCĐ&PCCCR số 3) về việc kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2022-2023. Từ 22/11/2022 đến ngày 25/11/2022, Đội KLCĐ&PCCCR số 3 đã tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) đợt 2 năm 2022 đối với các xã trên địa bàn huyện Ia H’Drai.

Hội nghị Tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 tại xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy

Chiều ngày 12/9/2022, UBND xã Tân Lập tổ chức hội nghị Tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022; triển khai nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 tại hội trường UBND xã Tân Lập. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Hạt kiểm lâm huyện; Chủ tịch UBND xã; các đơn vị chủ rừng: Công ty Lâm nghiệp Kon Rẫy, Ban trồng rừng NLG Kon Plong.

Hội nghị Kiểm lâm địa bàn huyện IaHD'rai

Sáng ngày 9/12/2021 Hạt Kiểm lâm IaH'Drai tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác Kiểm lâm địa bàn năm 2020, năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Kiểm lâm địa bàn năm 2022.

Hội nghị Kiểm lâm địa bàn huyện Đăk Glei

Sáng ngày 10/12/2021 Hạt Kiểm lâm Đăk Glei tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác Kiểm lâm địa bàn năm 2020, năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Kiểm lâm địa bàn năm 2022.

Hội nghị Kiểm lâm địa bàn huyện Sa Thầy

Chiều ngày 9/12/2021 Hạt Kiểm lâm Sa Thầy tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác Kiểm lâm địa bàn năm 2020, năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Kiểm lâm địa bàn năm 2022.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

NguoiTruyCapTổng số người truy cập:

1.005.597

NguoiTruyCapTổng số người online:

15