Tấm gương sáng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng

18/07/2021 21:44:38

Chị Y Duyên, sinh năm 1978, là một tấm gương sáng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng tại địa bàn thôn Nông Nội, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi.

Chị Y Duyên – Tấm gương sáng trong công tác quản lý bảo vệ rừng

Chị là thôn trưởng thôn Nông Nội, xã Đăk Nông được nhân dân tín nhiệm, quý mến. Chị luôn là tấm gương sáng về lối sống, đạo đức, cũng như trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

Năm 2006, gia đình chị và một số hộ gia đình trong thôn được Nhà nước giao đất, giao rừng để quản lý bảo vệ. Tuy nhiên, hàng năm rừng vẫn bị tác động tiêu cực, diện tích rừng ngày càng bị thu hẹp. Trên cương vị của mình, chị đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng, giúp người dân nhận thức đầy đủ về quyền lợi và trách nhiệm trong việc nhận đất, nhận rừng, xác định rừng được giao như tài sản quan trọng.

Nói đi đôi với làm, chị đã thường xuyên lên thăm rừng, các hành vi phá rừng trái pháp luật, khai thác rừng trái phép đã được Chị phát hiện, ngăn chặn và báo cho các cơ quan chức năng xử lý kịp thời, vì vậy diện tích rừng của gia đình chị luôn được bảo vệ.

Nhưng, “Một cây làm chẳng nên non” để mọi người dân cùng tham gia bảo vệ rừng, chị đã chủ động phối hợp với Mặt trận, Phụ nữ, Đoàn thanh niên thôn tuyên truyền pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, cảm hóa những người có nguy cơ vi phạm ; nắm bắt tâm tư của bà con về đất sản xuất, cây trồng vật nuôi, công ăn việc làm... Để phát huy sức mạnh của cộng đồng trong việc bảo vệ rừng, chị đã vận động các hộ liên kết lại tuần tra, bảo vệ rừng theo tổ, nhóm. Hàng tháng,  phân công các nhóm, tổ thay nhau tuần tra từ 3-4 lần để bảo vệ rừng.

Từ những việc làm thiết thực, tấm gương tiên phong, gương mẫu, giàu nhiệt huyết trong bảo vệ rừng của chị Y Duyên đã lan tỏa tới bà con trong thôn, tác động tích cực vào phong trào toàn dân tham gia bảo vệ rừng, đến nay trên địa bàn thôn không xảy tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, an ninh rừng luôn mang tính ổn định và bền vững.

Bài viết liên quan:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

NguoiTruyCapTổng số người truy cập:

1.005.698

NguoiTruyCapTổng số người online:

15