Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum năm 2022

29/11/2022 15:45:00

Sáng ngày 29/11/2022, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Kon Tum năm 2022, do đồng chí Võ Sỹ Chung - Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng chủ trì Hội nghị. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Tấn Liêm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh; tham dự có đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh; lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Chi cục, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Bí thư Chi đoàn Thanh niên thuộc Chi cục Kiểm lâm Kon Tum.

(Đồng chí Nguyễn Tấn Liêm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

Thực hiện Công Văn số 3494/SNN-TCCB, ngày 15/11/2022 về việc triển khai kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2022; Kế hoạch số 106/KH-CCKL ngày 18/11/2022 của Chi cục Kiểm lâm về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm năm 2022. Tại hội nghị, sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Nam, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm năm 2022; với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, khách quan, hội nghị đã thảo luận, đánh giá làm rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo và nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm; kết quả và các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Theo đó, trong năm 2022, tập thể lãnh đạo Chi cục đã luôn đoàn kết thống nhất, thực hiện theo quy chế hoạt động phân rõ trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo, tạo được sự đồng thuận nhất trí cao trong giải quyết công việc, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm đã bám sát chương trình công tác và chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, quan tâm của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT kịp thời đề ra chủ trương, giải pháp, tập trung lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; luôn năng động sáng tạo trong công tác chỉ đạo điều hành; duy trì tốt nội bộ đoàn kết, công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình một cách thẳng thắn. Đồng thời, luôn nêu cao nguyên tắc tập trung thống nhất; thực hiện đúng, đầy đủ chế độ hội họp, sinh hoạt cơ quan, công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định pháp luật. Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ công chức, đảng viên được chú trọng; thường xuyên quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm nhằm đảm bảo đội ngũ công chức, đảng viên có trình độ, đáp ứng ứng yêu cầu nhiệm vụ.  Ngoài ra, việc điều hành, thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác năm đã có nhiều đổi mới về phương thức, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, có sự chuyển biến tích cực, đồng bộ trong công tác thực hiện hiện vụ chính trị của ngành…Bên cạnh đó, dự thảo báo cáo cũng như thẳng thắng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra giải pháp cụ thể khắc phục trong năm 2023.

Phát biểu, chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Tấn Liêm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể lãnh đạo Chi cục nói chung và cá nhân từng đồng chí lãnh đạo nói riêng. Đồng thời, hi vọng trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo Chi cục tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế chỉ đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Đồng chí Võ Sỹ Chung - Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng đại diện tập thể lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Sở và các ý kiến của lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tham gia góp ý cho tập thể và cá nhân lãnh đạo Chi cục một cách khách quan. Các ý kiến góp ý được tập thể lãnh đạo Chi cục và cá nhân các đồng chí Lãnh đạo tiếp thu nghiêm túc, điều chỉnh bổ sung vào các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Sau kiểm điểm, hội nghị đã biểu quyết đề nghị xếp loại mức chất lượng: Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ  năm 2022./.

Thanh Nga

Bài viết liên quan:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

NguoiTruyCapTổng số người truy cập:

1.005.698

NguoiTruyCapTổng số người online:

15