Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp kiểm tra công tác Đảng tại Đảng ủy Chi cục Kiểm lâm Kon Tum

03/10/2022 14:24:00

Từ ngày 03/10/2022, Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 1128-QĐ/ĐUK đã kiểm tra công tác đảng tại Đảng ủy Chi cục Kiểm lâm Kon Tum

Thành phần đoàn kiểm tra có đồng chí Võ Trung Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối làm trưởng đoàn và tham gia cùng đoàn có các đồng chí Nguyễn Văn Bến - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Thị Anh Kiều - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Văn Thủy - UV UBKT Đảng ủy Khối. Về phía Đảng ủy Chi cục Kiểm lâm Kon Tum có đồng chí Võ Sỹ Chung, Bí thư Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Chi cục cùng tham dự.

  Nội dung kiểm tra: Đoàn kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum đã trực tiếp kiểm tra Đảng ủy Chi cục Kiểm lâm về việc triển khai thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong tình hình mới; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 08-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18-02-1998 của Bộ Chính trị xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Kết luận số 120-KL/TW ngày 07-01-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng đã kiểm tra trực tiếp hồ sơ, công tác đảng của Chi bộ Văn phòng Chi cục.

Qua kiểm tra, Đoàn cũng đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ; trao đổi, giải đáp và định hướng một số đề nghị, vướng mắc của Đảng uỷ Chi cục Kiểm lâm cũng như các Chi bộ trực thuộc trong công tác triển khai, thực hiện.

Sau khi kiểm tra, Đoàn đã kết luận: Sau thời gian thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 08-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18-02-1998 của Bộ Chính trị xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Kết luận số 120-KL/TW ngày 07-01-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cho thấy Đảng ủy Chi cục Kiểm lâm và các Chi bộ trực thuộc đã chuẩn bị đầy đủ nội dung báo cáo và các số liệu liên quan theo đúng yêu cầu của đoàn; đã xây dựng chương trình, kế hoạch, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện tốt, kịp thời theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Khối cũng như yêu cầu của Đảng cấp trên. Tuy nhiên, cũng do đặc thù công việc nên lãnh đạo, công chức, đảng viên các Chi bộ thường xuyên đi công tác; thường có sự điều động, luân chuyển công chức giữa các đơn vị do vậy việc sinh hoạt định kỳ về thời gian có sự thay đổi, không ổn định và số lượng thường biến động cả về đảng viên và Chi ủy Chi bộ. Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Đảng uỷ Chi cục Kiểm lâm trong thời gian tới tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng, công tác quy hoạch cấp uỷ; công tác kiểm tra giám sát và chuẩn bị tổng kết đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2022 kịp thời, hiệu quả.

Thanh Nga

Bài viết liên quan:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

NguoiTruyCapTổng số người truy cập:

1.005.597

NguoiTruyCapTổng số người online:

15