Tổ chức bộ máy

01/08/2021 19:19:00

TỔ CHỨC BỘ MÁY CHI CỤC KIỂM LÂM KON TUM 

I.LÃNH ĐẠO CHI CỤC:

- Chi cục trưởng: Võ Sỹ Chung 

- Phó Chi cục trưởng : Nguyễn Văn Nam

- Phó Chi cục trưởng : Nguyễn Văn Tiến 

- Phó Chi cục trưởng : Nguyễn Hoài Tâm

II.CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

- Phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên

- Phòng Sử dụng và phát triển rừng

- Phòng Thanh tra pháp chế

- Phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng

- Phòng Hành chính Tổng hợp

III. CÁC PHÒNG HẠT KIỂM LÂM HUYỆN, THÀNH PHỐ:

- Hạt Kiểm lâm Thành phố Kon Tum 

- Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy 

- Hạt Kiểm lâm huyện Ia H'Drai

- Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Hà 

- Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Tô 

- Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hồi 

- Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông 

- Hạt Kiểm lâm huyện Đăkglei

- Hạt Kiểm lâm huyện Kon Rẫy 

- Hạt Kiểm lâm huyện KonPlong

IV. CÁC ĐỘI KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG:

- Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1

- Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2

- Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 3

Bài viết liên quan:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

NguoiTruyCapTổng số người truy cập:

1.005.597

NguoiTruyCapTổng số người online:

15